LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-27 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ENERGETIKOS IR DARNIOS PLĖTROS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. XIII-2451

Vilnius

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Sudaryti Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisiją iš 12 narių.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Patvirtinti šios sudėties Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisiją:

1) Linas Balsys;

2) Kęstutis Bartkevičius;

3) Antanas Baura;

4) Algirdas Butkevičius;

5) Eugenijus Gentvilas;

6) Zbignev Jedinskij;

7) Dainius Kreivys;

8) Virgilijus Poderys;

9) Paulius Saudargas;

10) Andriejus Stančikas;

11) Tomas Tomilinas;

12) Virginija Vingrienė.“

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis