http://kontora.vlk.lt/K2K_FILES/2009-07/1033274496_1.jpg

 

VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „DĖL ASMENŲ registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. gruodžio 28 d. Nr. 1K-272

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1K-287 „Dėl Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtinto Asmenų registravimo į asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo priedą „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurioms taikoma jų laukimo eilių stebėsena, sąrašas“:

1.1. Dalyje „Gydytojų specialistų teikiamos paslaugos*“ pakeičiu 60 ir 61 eilutes ir jas išdėstau taip:

„60

Oftalmologo (teikiama vaikams)

61

Ortopedo traumatologo (teikiama vaikams)“

 

1.2. Dalyje „PAASP gydytojų teikiamos paslaugos*“ pakeičiu 7 eilutę ir ją išdėstau taip:

„7

Suaugusiųjų psichiatro“

 

1.3. Dalį „PAASP gydytojų teikiamos paslaugos*“ papildau 9 eilute:

„9

Medicinos psichologo“

 

1.4. Dalį „Brangieji tyrimai ir procedūros*“ papildau 10 eilute:

„10

Ultragarsinis tyrimas su kontrastine medžiaga“

 

2.  S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Jūratė Sabalienė