LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 409 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. balandžio 23 d. Nr. XII-1650

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 409 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 409 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, 148, 152 ir 165 straipsniuose numatytos nusikalstamos veikos turi smurto artimoje aplinkoje požymių, ikiteisminis tyrimas pradedamas, nesvarbu, ar yra nukentėjusiojo skundas arba jo teisėto atstovo pareiškimas. Dėl šių veikų privaloma pradėti baudžiamąjį procesą bendra tvarka.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė