herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ADOMO VARNO PREMIJOS SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2018 m. kovo 29 d.  Nr. T-40

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-18 Dėl Adomo Varno premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo, 13, 14 punktais ir atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos 2018 m. kovo 9 d. teikimą, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Sudaryti vienerių metų laikotarpiui šios sudėties Adomo Varno premijos skyrimo komisiją:

Jonas Rudzinskas – dailininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas, komisijos pirmininkas;

Virginijus Kašinskas – Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakulteto docentas, tapytojas;

Arvydas Nekrošius – dailininkas, tapytojas;

Ilona Osipova – Joniškio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai;

Skaidrė Urbonienė – menotyros mokslų daktarė, etnologė.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis