LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 M. ANTROJO PUSMEČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti DYDŽIO NUSTATYMO

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. Sp-261

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 20 ir 21 straipsniais, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą Nr. (1.16E) 7R-6117 „Dėl politinių partijų narių sąrašų“, gautą 2020 m. spalio 2 d., ir į Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos raštą Nr. S-2020-4126 „Dėl Seimo frakcijų narių skaičiaus“, gautą 2020 m. spalio 1 d., nusprendžia:

1. Pažymėti, kad Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 6 000 000 eurų, iš jų 498 000 eurų pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį.

2. Nustatyti, kad 2020 m. pirmąjį pusmetį paskirstyta 2 751 000 eurų politinėms partijoms pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 1–5 dalis, 246 325 eurai – pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį.

3. Nustatyti:

3.1. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas daugiamandatėje 2016 m. Seimo rinkimų apygardoje, skaičių (1 priedas);

3.2. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2016 m. Seimo rinkimų, 2017 m., 2018 m., 2019 m. naujų rinkimų į Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose, skaičių (2 priedas);

3.3. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2016 m. Seimo rinkimų, 2017 m., 2018 m., 2019 m. naujų rinkimų į Seimą vienmandatėse rinkimų apygardose pakartotiniame balsavime, skaičių (3 priedas);

3.4. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose, skaičių (4 priedas);

3.5. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2019 m. rinkimuose į Europos Parlamentą, skaičių (5 priedas);

3.6. visų rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas, skaičių (6 priedas).

4. Nustatyti, kad Politinių partijų įstatymo reikalavimus valstybės biudžeto asignavimams gauti pagal rinkėjų balsų skaičių atitinka šios politinės partijos:

Eil. Nr.

Politinė partija

Balsų

skaičius

Gauta balsų, procentais

1.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

1 218 889,49

24,23

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1 080 563,24

21,48

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

839 575,54

16,69

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

465 517,94

9,25

5.

Darbo partija

338 390,00

6,73

6.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

273 068,63

5,43

7.

Partija Tvarka ir teisingumas

222 569,00

4,42

8.

Centro partija-tautininkai

204 528,38

4,06

9.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

148 650,11

2,95

Iš viso

4 791 752,33

95,24

 

Kitos politinės partijos, kurios negavo 2 % rinkėjų balsų

239 433,67

4,76

 

Iš viso visų rinkėjų balsų

5 031 186,00

100,00

 

5. Nustatyti, kad Partija Tvarka ir teisingumas, kuri yra likviduojama, neatitinka Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

6. Nustatyti, kad bendras visų balsų, kuriuos gavo Politinių partijų įstatymo reikalavimus valstybės biudžeto asignavimams politinės partijos veiklai finansuoti gauti atitinkančios partijos, skaičius yra 4 569 183,33.

7. Nustatyti, kad vieno rinkėjo balso 2020 m. antrojo pusmečio finansinis koeficientas yra 0,602076958028296 euro.

8. Nustatyti 2020 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų sumas politinėms partijoms pagal gautus rinkėjų balsus:

Eil. Nr.

Politinė partija

Balsų

skaičius

Valstybės biudžeto asignavimų suma, Eur

Valstybės biudžeto asignavimų dalis, procentais

1.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

1 218 889,49

733 865

26,68

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

1 080 563,24

650 582

23,65

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

839 575,54

505 489

18,37

4.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

465 517,94

280 278

10,19

5.

Darbo partija

338 390,00

203 737

7,41

6.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

273 068,63

164 408

5,98

7.

Centro partija-tautininkai

204 528,38

123 142

4,47

8.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

148 650,11

89 499

3,25

 

Iš viso

4 569 183,33

2 751 000

100,00

 

9. Nustatyti, kad 2019 metais mažiausia valstybės biudžeto asignavimų dalis, skirta parlamentinei partijai, yra skirta Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai (skirta 328 433 eurai), kurios frakcijos Lietuvos Respublikos Seime narių skaičius yra 8.

10. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Finansų skyriui pervesti 2020 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms, nurodytoms šio sprendimo 8 punkte.

 

 

 

Pirmininkė

 

Laura Matjošaitytė