LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL BALSAVIMO ORGANIZAVIMO DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE IR KONSULINĖSE ĮSTAIGOSE

 

2019 m. kovo 1 d. Nr. Sp-135

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymu, nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Balsavimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose tvarkos aprašą;

1.2. Rinkėjo registracijos prašymo formą (Prš-1);

1.3. Respublikos Prezidento rinkimų galutinio rinkėjų sąrašo formą (S1);

1.4. Rinkimų į Europos Parlamentą galutinio rinkėjų sąrašo formą (S1a);

1.5. Respublikos Prezidento rinkimų papildomo rinkėjų sąrašo formą (S2);

1.6. Rinkimų į Europos Parlamentą papildomo rinkėjų sąrašo formą (S2a);

1.7. Prezidento rinkimų balsų skaičiavimo protokolo formą (Pr-1);

1.8. Prezidento rinkimų papildomo balsų skaičiavimo protokolo formą (Pr-1p);

1.9. Prezidento rinkimų galimo pakartotinio balsavimo balsų skaičiavimo protokolo formą (Pr-1 pak);

1.10. Prezidento rinkimų galimo pakartotinio balsavimo balsų skaičiavimo papildomo protokolo formą (Pr-1p pak);

1.11. Rinkimų į Europos Parlamentą balsų skaičiavimo protokolo (I dalies) formą (Eu-1);

1.12. Rinkimų į Europos Parlamentą balsų skaičiavimo protokolo (II dalies) formą (Eu-1(II);

1.13. Rinkimų į Europos Parlamentą papildomo balsų skaičiavimo (I dalis) protokolo formą (Eu-1p);

1.14. Rinkimų į Europos Parlamentą balsų skaičiavimo protokolo (II dalis) formą (Eu-1p (II);

1.15. Stebėtojo pažymėjimo formą (St-1);

1.16. Stebėtojo pasižadėjimo formą (St-2);

1.17. Balsavimo komisijos posėdžio protokolo formą (Pf-1);

1.18. Informacijos rinkėjui teksto formą (Inf-1).

2. Nustatyti, kad Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi balsų skaičiavimo protokolus iš Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų, surašo Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 57 Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų 2019 m. Respublikos Prezidento rinkimų ir 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą balsų skaičiavimo protokolus, juos pasirašo ir atitinkamai pakeičia Vilniaus miesto savivaldybės rinkimų komisijos Nr. 57 balsų skaičiavimo protokolus.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                      Laura Matjošaitytė