Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 26 d. Nr. 1115
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.  Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.56 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.56.            vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą                                    17“.

1.2. Pakeisti 3.57 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.57.         vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimą                                                                                                                         17“.

1.3. Pakeisti 4.406 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.406.       leidimo pirkti nedenatūruotą etilo alkoholį:                                                   

4.406.1.      išdavimą                                                                                                          57

4.406.2.      papildymą, patikslinimą                                                                                  14“.

1.4. Pakeisti 4.407 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.407.       leidimo pirkti ir naudoti denatūruotą etilo alkoholį:                                     

4.407.1.      išdavimą                                                                                                         86

4.407.2.      papildymą, patikslinimą                                                                                 18“.

1.5. Pakeisti 4.408 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.408.       leidimo naudoti denatūruotą etilo alkoholį:                                                   

4.408.1.      išdavimą                                                                                                          86

4.408.2.      papildymą, patikslinimą                                                                                   18“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius