LIETUVOS RESPUBLIKOS

DARBO KODEKSO 210 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. balandžio 6 d. Nr. XIV-1875

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 210 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 210 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Darbuotojų dalyvavimą priimant sprendimus Europos bendrovėse, Europos kooperatinėse bendrovėse ir bendrovėse, po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių pertvarkymo, jungimosi ar skaidymo veiksiančiose ribotos atsakomybės bendrovėse nustato specialūs įstatymai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_e0831aa8eee046238d545e4548044d0d_end