LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

Dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų NEskyrimo Lietuvos socialdemokratų partijai

 

2018 m. lapkričio 13 d. Nr. Sp-137

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 20 ir 21 straipsniais, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. Sp-129 „Dėl 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą (gautą 2018 m. spalio 3 d., reg. Nr. 1-2007 (7.9.) „Dėl politinių partijų narių sąrašų“ bei į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 13 d. sprendimą Nr. Sp-136 „Dėl Lietuvos socialdemokratų partijos 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose finansavimo, pažeidžiant įstatymų nuostatas“, nusprendžia:

1. Neskirti Lietuvos socialdemokratų partijai valstybės biudžeto asignavimų dėl šiurkštaus politinės kampanijos finansavimo pažeidimo vieną pusmetį.

2. Grąžinti į valstybės biudžetą pagal Lietuvos socialdemokratų partijos gautus balsus (890 219) nustatytą 2018 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų dalį (504 853 Eur).

 

 

 

Pirmininkė

 

Laura Matjošaitytė