LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2017 METŲ PASKELBIMO REFORMACIJOS METAIS

 

2016 m. gegužės 12 d. Nr. XII-2349

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2017 metais daugelis krikščioniškų šalių švęs 500-ąsias Reformacijos metines, pažymėdamos 1517-uosius, kai Martynas Liuteris paskelbė savo tezes;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad Reformacija suteikė Lietuvai daug iškilių, meilę gimtajai kalbai puoselėjusių, raštijos ir kultūros srityje veikusių, švietimo sistemą formavusių asmenybių, tarp jų Martyną Mažvydą, Kristijoną Donelaitį, Joną Bretkūną, Abraomą Kulvietį;

pabrėždamas, kad Vatikane buvo sudaryta bendra liuteronų ir katalikų komisija, parengusi dokumentą „Nuo konflikto iki bendrystės“, kuriuo siekiama paminėti Reformacijos sukaktį kaip bendrą tikėjimo išpažinimą, bendras vienybės paieškas;

atmindamas, kad Reformacija paskatino Europoje naujus socialinius, ekonominius, politinius ir kultūrinius procesus, palikusius ryškų pėdsaką ir Lietuvoje;

siekdamas artimesnės bendrystės su visomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir visuomene minint Lietuvos kultūriniam ir dvasiniam gyvenimui svarbų įvykį, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2017 metus Reformacijos metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) sudaryti Reformacijos metų minėjimo komisiją (toliau – Komisija), kuri iki 2016 m. rugsėjo 1 d. parengtų Reformacijos metų minėjimo priemonių planą;

2) 2017 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Komisijos sudarytam ir patvirtintam Reformacijos metų minėjimo priemonių planui įgyvendinti.

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                                 Loreta Graužinienė