Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1996 M. LAPKRIČIO 22 D. NUTARIMO NR. 1389 „DĖL DOKUMENTŲ PRIVALOMŲJŲ EGZEMPLIORIŲ SKAIČIAUS IR JŲ PERDAVIMO BIBLIOTEKOMS“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 20 d. Nr. 868

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimą Nr. 1389 „Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“ ir 2 punktą išdėstyti taip:

2. Viešosios informacijos rengėjai per 20 darbo dienų nuo dokumento išleidimo elektronine forma dienos perduoda saugoti visų rūšių dokumentų privalomojo dokumento vienetą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Kultūros ministras                                                                           Simonas Kairys