LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS PRIVALOMAJAM REFERENDUMUI PASKELBTI ĮREGISTRAVIMO

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. Sp-170

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 11 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į 19 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, reiškiamą iniciatyvą privalomajam referendumui paskelbti, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, nusprendžia:

1. Įregistruoti 19 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę privalomajam referendumui dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo paskelbti ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą (priedas).

2. Nustatyti, kad iniciatyvinės grupės teikimu iniciatyvinės grupės koordinatoriais skiriami Nendrė Černiauskienė, Tauras Jakelaitis ir Zigmas Vaišvila.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                            Jolanta Petkevičienė