LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 45, 46, 96, 506, 526, 589 IR 608 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. kovo 31 d. Nr. XIII-2830

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Papildyti 45 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, padarytos karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Papildyti 46 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki aštuonių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

3 straipsnis. 96 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 96 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki aštuonių šimtų aštuoniasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 96 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.“

 

4 straipsnis. 96 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 96 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

96 straipsnis. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą darbuotojui nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimas

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki aštuonių šimtų aštuoniasdešimt eurų.

3. Šio straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo vieno tūkstančio iki dviejų tūkstančių eurų.“

 

5 straipsnis. 506 straipsnio pakeitimas

Papildyti 506 straipsnį 41 dalimi:

41. Šio straipsnio 1, 2, 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

6 straipsnis. 526 straipsnio pakeitimas

Papildyti 526 straipsnį 3 dalimi:

3. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas karo, nepaprastosios padėties, mobilizacijos, karantino, riboto karantino metu, taip pat susidarius ekstremaliajai situacijai ar ekstremaliajam įvykiui, jeigu ekstremalioji situacija ar ekstremalusis įvykis kelia pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai,

užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki šešių tūkstančių eurų.

 

7 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 589 straipsnio 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12) Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento – dėl šio kodekso 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 509, 553, 554, 555 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2.  Pakeisti 589 straipsnio 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 95, 99, 127, 143, 150, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 171, 172, 173, 174, 176, 185, 186, 187, 188, 193, 198, 205 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 331 punktą ir jį išdėstyti taip:

331) Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų – dėl šio kodekso 71, 76, 77, 108, 109, 115, 137, 226, 481, 485, 490 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

4. Pakeisti 589 straipsnio 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34) Karo policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 385 straipsnio 4, 5 dalyse, 393 straipsnio 2, 3, 8, 9 dalyse, 506 straipsnio 3, 4, 41 dalyse, 508 straipsnyje, 526 straipsnio 3 dalyje, 556, 557, 5571, 562 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

5.  Pakeisti 589 straipsnio 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 143, 173, 174, 176, 187, 208  straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 219, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 308 straipsnio 6 dalyje, 3081 straipsnio 2, 3, 5, 7, 8 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 12, 13 dalyse, 312 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 5, 6 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 436, 437, 450 straipsniuose, 459 straipsnio 4, 5, 6, 9 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 5101, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

6.  Pakeisti 589 straipsnio 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49) policijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 48, 62, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74 straipsniuose, 75 straipsnio 1 dalyje, 76, 77, 78, 80, 88, 89, 95 straipsniuose, 98 straipsnio 1 dalyje, 108, 109, 115, 122, 125, 127, 130, 131, 133, 134, 137, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171 straipsniuose, 172 straipsnio 1, 2 dalyse, 173, 174, 176, 182, 183, 192, 206, 207, 208, 209, 2091, 214, 219, 220, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 2341, 234straipsniuose, 281 straipsnio 1, 2 dalyse, 282, 290, 306, 307, 321, 336, 339, 340, 342, 346, 366, 367, 368 straipsniuose, 369 straipsnio 5, 6, 11, 12, 15, 16 dalyse, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 straipsniuose, 434 straipsnio 1, 3 dalyse, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 473, 474 straipsniuose, 479 straipsnio 3, 4 dalyse, 480 straipsnio 1 dalyje, 481, 482, 483, 484, 4841, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 4941, 495 straipsniuose, 496 straipsnio 1, 2 dalyse, 506 straipsnio 1, 2, 4, 41, 5, 6 dalyse, 508, 5101, 511, 512, 513, 518, 519, 520, 521, 523, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 527, 528, 530, 534, 535, 538, 540, 546, 553, 5551 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

7. Pakeisti 589 straipsnio 50 punktą ir jį išdėstyti taip:

50) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 254, 279, 286, 288, 491, 493, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 507, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

8. Pakeisti 589 straipsnio 53 punktą ir jį išdėstyti taip:

53) Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 505 straipsnyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 514 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

9. Pakeisti 589 straipsnio 55 punktą ir jį išdėstyti taip:

55) Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 47 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 115, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 214, 224, 256, 266 straipsniuose, 282 straipsnio 1 dalyje, 290 straipsnio 1 dalyje, 373 straipsnio 1 dalyje, 374 straipsnyje, 406 straipsnio 1, 2, 3, 5 dalyse, 408 straipsnyje, 410 straipsnio 1 dalyje, 415 straipsnyje, 416 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 417 straipsnio 1, 2, 3, 4, 6, 7 dalyse, 420 straipsnio 1, 2 dalyse, 421, 422, 424 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 428 straipsnio 1 dalyje, 431 straipsnio 1, 2 dalyse, 432, 436, 438 straipsniuose, 439 straipsnio 2 dalyje, 450, 481, 484, 491 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 524 straipsniuose, 526 straipsnio 3 dalyje, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 543 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

10. Pakeisti 589 straipsnio 74 punktą ir jį išdėstyti taip:

74) Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos – dėl šio kodekso 45 straipsnio 4 dalyje, 46 straipsnio 3 dalyje, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508 straipsnyje, 526 straipsnio 3 dalyje numatytų administracinių nusižengimų;“.

11. Pakeisti 589 straipsnio 87 punktą ir jį išdėstyti taip:

87) valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai – dėl šio kodekso 224, 279, 286, 288, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4, 41 dalyse, 508, 525, 526 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

8 straipsnis. 608 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 608 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) kai administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo šaukiamas neatvyko ir nedalyvavo surašant protokolą;“.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šio įstatymo 4 straipsnis įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda