Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO NR. 701 „DĖL KONSULINIO MOKESČIO LENGVATOS TAIKYMO

BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. gruodžio 2 d. Nr. 1349

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 701 „Dėl konsulinio mokesčio lengvatos taikymo Baltarusijos Respublikos piliečiams“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 5 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

2. Papildyti 2¹ punktu:

. Neimti konsulinio mokesčio už prašymų išduoti nacionalines vizas priėmimą ir sprendimų dėl jų priėmimą Baltarusijos Respublikos piliečiams, kai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija patvirtina, kad prašymas teikiamas dėl ypatingų humanitarinių priežasčių arba nacionalinės vizos išdavimas neimant konsulinio mokesčio atitinka vystomojo bendradarbiavimo, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo tikslus.“

 

 

 

Laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas                                   Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas                            Linas Antanas Linkevičius