Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METŲ MINĖJIMO
2020 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 24 d. Nr. 786

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. gegužės 10 d. nutarimą Nr. XIII-1142 „Dėl 2020 metų paskelbimo Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo 2020 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, Alytaus kraštotyros muziejui, koncertinei įstaigai „Kauno santaka“, Lietuvos bankui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, akcinei bendrovei Lietuvos paštui, Lietuvos savivaldybių asociacijai, asociacijai „Lietuvos-Vokietijos forumas“, Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenei, viešajai įstaigai „Menų vartai“, viešajai įstaigai „Motobaltija“, uždarajai akcinei bendrovei „Post Scriptum. Littera“, Šiaulių turizmo informacijos centrui, viešajai įstaigai Tautinių bendrijų namams, valstybės įmonei Turto bankui, Vilniaus universitetui – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Jurbarko rajono savivaldybei, Vilniaus miesto savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Laikinai einantis kultūros ministro pareigas                                    Mindaugas Kvietkauskas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. liepos 24 d.  nutarimu Nr. 786

 

 

VILNIAUS GAONO IR LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS METŲ MINĖJIMO 2020 METAIS PLANAS

 

Eil.

Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

I SKYRIUS

 

MINĖJIMAI IR KONFERENCIJOS

1.  

Surengti pasaulio litvakų suvažiavimą, kurio metu taip pat vyks Žydų folkloro ir kulinarinio paveldo dienos renginiai

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija,

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas,

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. III ketvirtis

2.  

Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „XVIII–XX a. Lietuvos žydų raštija ir intelektualumas“ („Literacy and Intellectuality of the 18–20 Century Lithuanian Jewry“) ir paskelbti konferencijos medžiagą

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Vilniaus universitetas,

Lietuvos istorijos institutas,

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

2020 m.
II–IV ketvirčiai

3.  

Surengti tarptautinę mokslinę konferenciją „Litvakų kultūros ir meno lobiai: naujausi tyrimai“

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

2020 m. IV ketvirtis

4.  

Surengti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginį Niujorke

Užsienio reikalų ministerija

2020 m. III ketvirtis

5.  

 

Organizuoti Čijunės Sugiharos (Chiune Sugihara) 120-ųjų gimimo metinių minėjimus Vilniuje ir Kaune

Užsienio reikalų ministerija

2020 m. I ketvirtis

6.  

Parengti ir išplatinti kreipimąsi į savivaldybes, kviečiantį organizuoti renginius, skirtus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti

Vyriausybės kanceliarija,

Kultūros ministerija,

Lietuvos savivaldybių asociacija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. I ketvirtis

 

II SKYRIUS

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR PAŽINTINĖS VEIKLOS

7.  

Surengti Vilniaus knygų mugėje renginių ciklą „Litvakai ir literatūra: Lietuvos žydų indėlis į pasaulio literatūrinį paveldą“

Kultūros ministerija,

Lietuvos kultūros institutas,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. I ketvirtis

8.  

Surengti vieno žymiausių XX a. modernistų menininkų, Brazilijos modernisto Lazario Segalo (Lasar Segall), kilusio iš Vilniaus, darbų parodą

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Kultūros ministerija,

Užsienio reikalų ministerija

2019 m. IV ketvirtis – 2020 m. I ketvirtis

9.  

Surengti dailininko Boriso Šaco (Boris Schatz) darbų ir dokumentų iš Boriso Šaco namų-muziejaus Jeruzalėje parodą

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

2020 m. IV ketvirtis

10.

Surengti Marko Šagalo (Marc Chagal) paveikslo „Baltasis nukryžiavimas“ parodą

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2021 m. IV ketvirtis

11.

Surengti dailininko Samuelio Bako (Samuel Bak) darbų parodą Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

2020 m. III ketvirtis

12.

Surengti parodą „Shenoth Eliyahu: Vilniaus Gaono įtaka Lietuvos žydų kultūrai“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Lietuvos valstybės istorijos archyvas,

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,

Lietuvos dailės muziejus,

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus,

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

2020 m. III ketvirtis

13.

Surengti parodą „YIVO Vilniuje: legendos pradžia“ Frankfurte (Vokietijos Federacinė Respublika)

asociacija „Lietuvos-Vokietijos forumas“,

Užsienio reikalų ministerija,

Kultūros ministerija,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Lietuvos kultūros institutas

2020 m. III ketvirtis

14.

Surengti stacionarią ir kilnojamąją parodas „Knygos ant medžių neauga (Z. Kalmanovičius): išsaugoti ir perduoti atmintį“

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka,

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

2020 m. II ketvirtis

15.

Surengti stacionarią ir virtualią parodas, skirtas Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms paminėti

Lietuvos valstybės istorijos archyvas

2020 m. II ketvirtis

16.

Parengti kilnojamąją parodą lietuvių kalba „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“, skirtą Lietuvos bendruomenėms

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. IV ketvirtis

17.

Parengti kilnojamąją ir virtualią parodas apie žydus karius savanorius, dalyvavusius Nepriklausomybės kovose

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,

Lietuvos ypatingasis archyvas

2020 m. IV ketvirtis

18.

Parengti kilnojamąją lauko parodą apie Dzūkijos regiono žydus ir jų kultūrinį palikimą

Alytaus kraštotyros muziejus

2020 m. III ketvirtis

19.

Parengti anglų kalba parodą „Išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbsti visą pasaulį“ ir išleisti jos katalogą

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. III ketvirtis

20.

Surengti Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono švietimo įstaigose fotomenininko Rimanto Dichavičiaus fotografijų parodą „Paminklas paminklui“, pasakojančią apie buvusias senąsias žydų kapines Vilniuje, Olandų g.

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė,

Vilniaus „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras

2020 m.
I–II ketvirčiai

21.

Surengti koncertą „In memoriam Anatolijus Šenderovas“, skirtą kompozitoriaus 75-osioms gimimo metinėms

koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

2020 m. lapkričio
14 d.

22.

Surengti Jašai Heifecui (Jascha Heifetz), Jozefui Achronui (Joseph Achron), Džordžui Geršvinui (George Gershwin) skirtą fortepijoninės ir kamerinės muzikos koncertą

koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

2020 m.
I–IV ketvirčiai

23.

Parengti ir įgyvendinti projektą „Muzikinis Kauno gidas: istorinės žydų trajektorijos“ (7 muzikinius maršrutus po žydų vietas Kaune)

koncertinė įstaiga „Kauno santaka“

2020 m. II ketvirtis

24.

Surengti tikslinius litvakų kultūrą pristatančius renginių ciklus Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Airijoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Izraelyje, Lenkijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, Prancūzijos Respublikoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie Jungtinių Tautų Ženevoje, Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO Paryžiuje

Užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m.
I–IV ketvirčiai

25.

Surengti tolerancijos kampaniją #VieningaLietuva

Užsienio reikalų ministerija,

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas,

viešoji įstaiga Tautinių bendrijų namai,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2019 m. III ketvirtis – 2020 m. I ketvirtis

26.

Parengti ir įgyvendinti edukacinę programą „Lietuvos žydų pasaulėžiūros pamatai“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 m. III –
IV ketvirčiai

27.

Parengti ir įgyvendinti nacionalinį mokinių piešinių parodų Lietuvos mokyklose projektą „Pažintis su žydų kultūros paveldu“

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

2020 m.
I–IV ketvirčiai

28.

Parengti ir išleisti metodinį leidinį mokykloms „100 dalykų iš Lietuvos žydų istorijos“

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

2020 m. IV ketvirtis

29.

Sudaryti ir išleisti e. leidinyje „Švietimo naujienos“ straipsnių ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija,

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m.
I–IV ketvirčiai

30.

Parengti Mokytojo TV transliacijų ciklą, skirtą Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams paminėti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,

Ugdymo plėtotės centras,

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. III ketvirtis

31.

Aprūpinti gimnazijų bibliotekas Icchoko Rudaševskio (Yitskhok Rudashevski) knyga „Vilniaus geto dienoraštis“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija,

Kultūros ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m.
I–IV ketvirčiai

32.

Suorganizuoti spektaklių festivalį „Žydų literatūros puslapius atvertus“

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

2020 m. II ketvirtis

33.

Sukurti pažintinį turistinį maršrutą „LDK litvakiškojo judaizmo, filosofinės minties, kultūros paveldas“

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė,

Užsienio reikalų ministerija

2020 m.
I–IV ketvirčiai

34.

Parengti ir išleisti turistinį leidinį apie Šiaulių žydų istoriją ir kultūrą (spausdinta ir elektroninė versijos)

Šiaulių turizmo informacijos centras

2020 m. III ketvirtis

35.

Minint Europos žydų kultūros paveldo dieną Lietuvoje, inicijuoti ir sudaryti sąlygas savivaldybėms rengti ir įgyvendinti nekilnojamojo žydų kultūros paveldo edukacinius bei pažinimo projektus tema „Žydai Lietuvoje: istorija, kultūra, paveldas“

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

2020 m.
I–IV ketvirčiai

36.

Suorganizuoti Mototurizmo ralį 2020, skirtą Lietuvos žydų istoriniam ir kultūriniam paveldui pažinti

viešoji įstaiga „Motobaltija“

2020 m. III ketvirtis

37.

Surengti retrospektyvų tarptautinį tarpdisciplininį meno projektą, skatinantį bendrus Lietuvoje gyvenančių ir išvykusių iš Lietuvos žydų tautybės kūrėjų projektus bei mainus

viešoji įstaiga „Menų vartai“

2020 m.
II–IV ketvirčiai

III SKYRIUS

ATMINIMO ĮAMŽINIMO VEIKLOS

38.

Organizuoti paminklo Pasaulio tautų teisuoliams – žydų gelbėtojams nacių okupuotoje Lietuvoje idėjos konkursą

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. III ketvirtis

39.

Įrengti Vilniuje du atminimo ženklus „Popierinei brigadai“ atminti

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė,

Vilniaus miesto savivaldybė

2020 m. III ketvirtis

40.

Įrengti Vilniuje, Vilniaus g. 17, atminimo lentą muzikų Šenderovų šeimai atminti

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Vilniaus miesto savivaldybė

2020 m. III ketvirtis

41.

Suderinus su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene, parengti Vilniaus Didžiosios sinagogos įamžinimo ir jos aplinkos sutvarkymo darbų planą ir pradėti jį įgyvendinti

Vilniaus miesto savivaldybė

2020 m. IV ketvirtis

42.

Pastatyti Sinagogų aikštės memorialą Jurbarko žydų bendruomenei atminti

Jurbarko rajono savivaldybė

2019 m. III ketvirtis

43.

Sutvarkyti Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių teritoriją, pristatyti kapinių istoriją ir eksponuoti antkapių fragmentus

Vilniaus miesto savivaldybė,

valstybės įmonė Turto bankas,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2021 m. IV ketvirtis

44.

Parengti ir su Lietuvos žydų (litvakų) bendruomene suderinti Vilniaus senųjų žydų kapinių Olandų g. sutvarkymo projektinius pasiūlymus

Vilniaus miesto savivaldybė

2020 m. IV ketvirtis

45.

Sutvarkyti ir pritaikyti lankymui Vilniaus Gaono amžinosios rimties vietą Vilniaus žydų kapinėse Sudervės gatvėje

Vilniaus miesto savivaldybė,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. IV ketvirtis

46.

Sutvarkyti ir nuolat prižiūrėti žydų senąsias kapines ir žudynių vietas, įrengti kelio krypties rodykles į jas, taip pat informacines lentas arba, esant galimybei, informacinius stendus

savivaldybės,

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,

Kultūros ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m.
I–IV ketvirčiai

47.

Parengti statinio Vilniuje, Žemaitijos g. 4, kapitalinio remonto techninį projektą (tęsti investicijų projekto „Holokausto Lietuvoje ir Vilniaus geto memorialinis muziejus“ darbus)

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Kultūros ministerija

2020 m. IV ketvirtis

48.

Patikslinti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus investicijų projektą „Panerių memorialo Holokausto ir visoms nacizmo aukoms atminti kompleksinis sutvarkymas“ ir moderniomis priemonėmis atnaujinti memorialo lauko ekspoziciją

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Kultūros ministerija,

Vyriausybės kanceliarija

2020 m.
I–IV ketvirčiai

49.

Parengti ir pateikti Kultūros ministerijai investicijų projektą „Žako Lipšico memorialinio muziejaus Druskininkuose atnaujinimas ir plėtra“

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus

2020 m. II ketvirtis

 

IV SKYRIUS

VIEŠINIMO IR LEIDYBOS VEIKLOS

50.

Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų logotipą

 

Kultūros ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2019 m. IV ketvirtis

51.

Sukurti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų atminimo medalį

Kultūros ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. I ketvirtis

52.

Išleisti kolekcinę monetą, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms

Lietuvos bankas

2020 m. II ketvirtis

53.

Išleisti pašto ženklą ir pirmos dienos voką, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija,

akcinė bendrovė Lietuvos paštas

2020 m. II ketvirtis

54.

Skleisti televizijos ir radijo naujienų programose informaciją apie Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginius

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m.
I–IV ketvirčiai

55.

Transliuoti dokumentikos ciklą „Pasaulio teisuoliai“

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m.
II–IV ketvirčiai

56.

Parodyti dokumentinius filmus „Popierinė brigada“, „Good Nazi“, „Mūsiškiai žydai muzikai“, „Romas, Tomas ir Josifas“, „Fanios Vilnius“, „Riedėjo gniūžtė į pietus“, „Litvakai. Nuo Vilniaus iki Jeruzalės“ ir kitus

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m.
II–IV ketvirčiai

57.

Suorganizuoti filmo „Mordechai Perlov – I Survived Stalin During WWII“ premjerą Lietuvoje

Užsienio reikalų ministerija

2020 m. II ketvirtis

58.

Transliuoti su Lietuvos žydų istorijos faktais supažindinančius
3 minučių skirtukus

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m.
II–IV ketvirčiai

59.

Transliuoti radijo dokumentiką, skirtą Lietuvos žydų istorijai

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m. III ketvirtis

60.

Transliuoti radijo paskaitą, skirtą Vilniaus Gaonui ir Lietuvos žydų istorijai

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2020 m. IV ketvirtis

61.

Parengti klausimus intelektualiniams žaidimams ir viktorinoms Lietuvos žiniasklaidos priemonėse „Ką žinai apie Lietuvos žydų istoriją?“

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

2020 m. I ketvirtis

62.

Bendradarbiaujant su Izraelio Valstybės užsienio reikalų ministerija, įgyvendinti socialiniuose tinkluose bendrą informacinę kampaniją, skirtą Vilniaus Gaono metams ir litvakų kultūriniam paveldui įamžinti

Užsienio reikalų ministerija

2019 m. IV ketvirtis – 2020 m. IV ketvirtis

63.

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Izraelio Valstybės užsienio reikalų ministerijos viešinimo kampaniją dviejuose ar trijuose miestuose – Vilniuje, Tel Avive, Jeruzalėje

Užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m. II –
III ketvirčiai

64.

Suorganizuoti „The Jerusalem Post“ ir „Haaretz“ žurnalistų atvykimą į Lietuvoje vyksiančius svarbius Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimo renginius

Užsienio reikalų ministerija,

Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė

2020 m.
I–IV ketvirčiai

65.

Parengti ir išspausdinti leidinį „Atspindžiai suskilusiame veidrodyje. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos judaikos kolekcija“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

2020 m. IV ketvirtis

66.

Išleisti jaunos poetės litvakės Matildos Olkinaitės eilėraščių rinkinį ir dienoraštį anglų kalba

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,

Vyriausybės kanceliarija

2020 m. IV ketvirtis

67.

Parengti ir išleisti knygą „Holokausto istorija Lietuvoje“

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

2019–2020 m.

68.

Parengti ir išleisti kolektyvinę monografiją apie masinių žudynių Paneriuose ir pačios vietos istoriją (1944–2018 m.)

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus,

Lietuvos istorijos institutas

2020 m. IV ketvirtis

69.

Parengti ir išleisti lietuvių ir anglų kalbomis leidinį „Passport Journal / Lietuvos žydai – litvakai“, skirtą iškiliausioms litvakų asmenybėms pristatyti ir litvakų paveldui Lietuvoje ir pasaulyje apžvelgti

uždaroji akcinė bendrovė „Post Scriptum. Littera“

2020 m. IV ketvirtis

 

 

 

––––––––––––––––––––