KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SENIŪNIJŲ 2020 METŲ METINIŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės  d. Nr. A-

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis ir Kelmės rajono savivaldybės 2015 m. gegužės 18 d. tarybos sprendimu Nr. T-107 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu strateginio planavimo tvarkos aprašu t v i r t i n u:

 Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės apylinkių seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kelmės seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kražių seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kukečių seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Liolių seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Pakražančio seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Šaukėnų seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų apylinkių seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tytuvėnų seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Užvenčio seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama);

Kelmės rajono savivaldybės administracijos Vaiguvos seniūnijos 2020 metų metinį veiklos planą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                 Stasys Jokubauskas