LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL RITOS TAMAŠUNIENĖS VEIKSMŲ SOCIALINIO TINKLO „FACEBOOK“ PASKYROJE „RITA TAMAŠUNIENĖ“

 

2021 m. gegužės 6 d. Nr. Sp-143

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 19 dalimis, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. gegužės 3 d. pažymą Nr. 3-74 (1.2) „Dėl Ritos Tamašunienės veiksmų socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Rita Tamašunienė“ (pridedama), nusprendžia:

Nutraukti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2020 m. lapkričio 5 d. posėdžio metu pradėtą tyrimą ir atsakyti pranešėjui remiantis Nemenčinės rinkimų apygardos Nr. 55 rinkimų komisijos 2020 m. lapkričio 9 d. sprendimu.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                Laura Matjošaitytė