LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 24 d. Nr. V-78

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, ir II skyriaus „NAVIKAI“ 1.52 papunktį išdėstau taip:

„1.

52.

Vinorelbinum

C34, C50

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga