LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL INTERNETO PUSLAPYJE WWW.RINKOSAIKSTE.LT IR LAIKRAŠTYJE „RINKOS AIKŠTĖ“ PASKELBTOS PUBLIKACIJOS „DARBIEČIAI PRITARIA KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS REZERVO FONDO DIDINIMUI“ VERTINIMO

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. Sp-104

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. liepos 7 d. pažymą Nr. 3-57 (1.2) „Dėl interneto puslapyje www.rinkosaikste.lt ir laikraštyje „Rinkos aikštė“ paskelbtos publikacijos „Darbiečiai pritaria Kėdainių rajono savivaldybės rezervo fondo didinimui“ vertinimo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti Darbo partijos ir pagal Darbo partijos iškeltų kandidatų sąrašą išrinkto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nario Rimanto Diliūno VšĮ „Rinkos aikštė“ visuomenės informavimo priemonėse – 2020 m. balandžio 3 d. interneto puslapyje www.rinkosaikste.lt ir 2020 m. balandžio 7 d. laikraštyje „Rinkos aikštė“ – paskelbtą publikaciją „Darbiečiai pritaria Kėdainių rajono savivaldybės rezervo fondo didinimui“ politine reklama.

2. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytą politinę reklamą paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad VšĮ „Rinkos aikštė“, skleisdama šio sprendimo 1 punkte nurodytą nepažymėtą politinę reklamą, pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalį.

4. Taikyti administracinę atsakomybę VšĮ „Rinkos aikštė“ dėl politinės reklamos skleidimo teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė