LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 4.181, 6.66, 6.953, 6.961 IR 6.968 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. XIV-1330

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 4.181 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4.181 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Svetimo daikto hipotekos atveju kreditorius neturi teisės perleisti reikalavimo teisės trečiajam asmeniui be įkeisto turto savininko sutikimo, išskyrus kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.“

 

2 straipsnis. 6.66 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6.66 straipsnį 6 dalimi:

6. Kreditorius neturi teisės ginčyti skolininko sudarytų sandorių su patikėtiniu pagal Lietuvos Respublikos pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo nuostatas.“

 

3 straipsnis. 6.953 straipsnio pakeitimas

Papildyti 6.953 straipsnį 3 dalimi:

3. Investuotojų į vertybinius popierius patikėtinio reikalavimus gali nustatyti kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.“

 

4 straipsnis. 6.961 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.961 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Išieškoti pagal patikėtojo kreditorių ieškinius iš turto, perduoto patikėjimo teise, draudžiama, išskyrus atvejus, kai patikėtojui iškeliama bankroto byla ar jis tampa nemokus. Iškėlus patikėtojui bankroto bylą ar jam tapus nemokiam, turto patikėjimo teisė baigiasi, o turtas turi būti grąžintas patikėtojui, išskyrus kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.“

 

5 straipsnis. 6.968 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.968 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.968 straipsnis. Turto patikėjimo teisės ypatumai

Įstatymai gali nustatyti turto patikėjimo teisės ypatumus, kai patikėjimo teise perduodamas valstybės ar savivaldybės turtas, taip pat kai turto patikėjimo teisė atsiranda ne sutarties, o kitais pagrindais ir kitais atvejais.“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. liepos 22 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_6b9275db5d374a308ebe99abcacbf579_end