LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL IRENOS LUNSKIENĖS IR MODESTOS PETRAUSKAITĖS LAIŠKŲ IR JUSTO PANKAUSKO LAIŠKŲ IR PLAKATŲ  

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. Sp-102

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 14 straipsnio 1 dalimi ir 4 dalies 1 punktu, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. birželio 29 d. pažymą Nr. 3- 54 (1.2) „Dėl Irenos Lunskienės ir Modestos Petrauskaitės laiškų ir Justo Pankausko laiškų ir plakatų“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti Irenos Lunskienės, Justo Pankausko ir Modestos Petrauskaitės laiškų politine reklama.

2. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis ir kandidatų lėšomis kampanijai finansuoti Justo Pankausko plakatų spausdinimo išlaidas (6 Eur).

3. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Lietuvos socialdemokratų partijos Jotvingių rinkimų apygardoje Nr. 70 Justo Pankausko 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį kandidato Justo Pankausko lėšomis (6 Eur) ir išlaidomis už politinės reklamos skleidimą kitomis priemonėmis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė