herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO JUOZUI KAZLAUSKUI

 

2017 m. birželio 29 d.  Nr. T-166

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, patvirtintais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. T-127 (su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. T-167, 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-19, 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-202) ir atsižvelgdama į Žagarės regioninio parko direkcijos 2017 m. gegužės 31 d. raštą Nr. S-145 „Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Suteikti Juozui Kazlauskui, istorinio ir kultūrinio Joniškio krašto paveldo puoselėtojui, Žagarės miesto neįgaliųjų ir pagyvenusių žmonų klubo „Švėtė“ pirmininkui, Žagarės regioninio parko direkcijos savanoriui, Joniškio garbės piliečio vardą už Žagarės miesto istorijos rinkimą ir pateikimą jaunimui, aktyvų dalyvavimą Joniškio rajono etnokultūrinėje veikloje, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, lietuvių liaudies papročių ir kultūros plėtrą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis