LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. V-2280

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V‑1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 2.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra mažesnis arba lygus 50 ir per savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra mažiau nei 4 proc.;“.

2.  Pakeičiu 2.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1.2. per 14 dienų savivaldybėje nustatyta dešimt arba mažiau COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų.“

3.  Pakeičiu 2.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.1. 14 dienų suminis sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų savivaldybėje yra didesnis kaip 50 ir (ar) per savaitę nustatytų teigiamų tyrimų dalis nuo visų atliktų tyrimų savivaldybėje yra daugiau arba lygu 4 proc.;“.

4.  Pakeičiu 2.2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.2.2. per 14 dienų savivaldybėje nustatyta daugiau kaip dešimt COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                         Aurelijus Veryga