Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1234

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.62 papunkčio pirmąją pastraipą ir jį išdėstyti taip:

3.62. licencijos vykdyti oro susiekimą, kurią išduoda Lietuvos transporto saugos administracija, išdavimą:“.

1.2. Pripažinti netekusiais galios 3.70–3.80 papunkčius.

1.3. Pakeisti pastraipą po 4.15813 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Lietuvos transporto saugos administracijos“.

1.4. Pripažinti netekusiais galios 4.159–4.197 papunkčius.

1.5. Pripažinti netekusiais galios 4.199–4.218 papunkčius.

1.6. Pripažinti netekusia galios po 4.218 papunkčiu esančią pastraipą „Lietuvos transporto saugos administracijos“.

2Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka