LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 3 d. d. Nr. D1-498

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“, priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„4.

Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Neringos sav. Palangos m.

Baltijos jūra (Kuršių nerijos NP, Pajūrio RP, Baltijos jūros valstybinis talasologinis draustinis, Baltijos jūros biosferos poligonas)

̶

0000900001

̶

Vandens motociklais leidžiama plaukioti nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Baltijos jūros pakrantės vandenyse, Baltijos jūros valstybiniame talasologiniame draustinyje Palangos miesto savivaldybės ribose 1000 m atstumu nuo pakrantės, išskyrus Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Pajūrio regioniniame parke, Baltijos jūros biosferos poligone. 

Plaukiojant kitomis savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis apribojimai netaikomi.

Hidroplanams kilti ir tūpti galima nuo gegužės 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos Baltijos jūroje, išskyrus Kuršių nerijos nacionaliniame parke, Pajūrio regioniniame parke, Baltijos jūros biosferos poligone.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Valentinas Mazuronis