LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 30 d. Nr. D1-623

Vilnius

 

P a k e i č i u Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“, priedą:

1. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9.

Trakų r.

Margio ežeras

121,3

10031010

57-59

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW) visą navigacijos sezoną.“

 

2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12

Utenos r.

Alaušo ežeras

1071,8

12231126

31-24

Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW). Vandens motociklais plaukioti draudžiama.“

 

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13.

Zarasų r.

Drūkšių ežeras

3532,91

50040100

33-7

Nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas 301 AG (221 kW)680 AG (500 kW), vandens motociklais ne arčiau kaip 200 m atstumu nuo kranto šiaurinėje ežero dalyje nuo Mištautų miško rytinio pakraščio iki Padrūkšės kaimo, vakarinėje ežero dalyje – nuo Ignalinos atominės elektrinės išleidimo kanalo iki Mačionių kaimo. Įplaukti į akvatoriją ir išplaukti iš jos galima tik mažiausiuoju savaeigės priemonės greičiu.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                              Kęstutis Trečiokas