LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2016 M. GRUODŽIO 22 D. NUTARIMO
NR. XIII-190 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 20 d. Nr. XIII-1491

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis.

Sudaryti šią Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją:

1) Henrikas Antanaitis;

2) Linas Balsys;

3) Rimvydas Baltaduonis;

4) Guoda Burokienė;

5) Kęstutis Eidukonis;

6) Simonas Gentvilas;

7) Juozas Imbrasas;

8) Vytautas Juozapaitis;

9) Gediminas Karoblis;

10) Algimantas Kirkutis;

11) Jolanta Naglė;

12) Žygimantas Pavilionis;

13) Edmundas Putrimas;

14) Aidis Staskiewicz;

15) Antanas Šileika;

16) Rita Tamašunienė;

17) Stasys Tumėnas;

18) Laura Vidžiūnaitė;

19) Antanas Vinkus;

20) Rytis Virbalis.“

 

2 straipsnis.

Pakeisti 2 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos narių pavaduotojus:

1) Henriko Antanaičio

– Eglė Garrick;

2) Lino Balsio

– Aušra Maldeikienė;

3) Rimvydo Baltaduonio

– Vytas Maciūnas;

4) Guodos Burokienės

– Aušrinė Norkienė;

5) Kęstučio Eidukonio

6) Simono Gentvilo

– Jonas Prunskis;

Virgilijus Alekna;

7) Juozo Imbraso

– Vytautas Kamblevičius;

8) Vytauto Juozapaičio

Monika Navickienė;

9) Gedimino Karoblio

– Dalia Asanavičiūtė;

10) Algimanto Kirkučio

– Levutė Staniuvienė;

11) Jolantos Naglės

– Antanas Meška;

12) Žygimanto Pavilionio

– Andrius Kupčinskas;

13) Edmundo Putrimo

– Juan Ignacio Fourment Kalvelis;

14) Aidžio Staskiewicziaus

– Tomas Marcinkevičius;

15) Antano Šileikos

– Joana Kuras;

16) Ritos Tamašunienės

– Michal Mackevič;

17) Stasio Tumėno

– Robertas Šarknickas;

18) Lauros Vidžiūnaitės

– Austėja Sruoga;

19) Antano Vinkaus

– Rimantas Sinkevičius;

20) Ryčio Virbalio

– Linas Tarasonis.“

 

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis