VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

Nutarimas

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2019 M. birželio 28 D. NUTARIMO NR. O3E-240 „Dėl deklaracijos formos APIE PAREIŠKĖJO ATITIKIMĄ VEIKLAI VYKDYTI tvirtinimo, prašymo formos IŠDUOTI, PAKEISTI, SUSTABDYTI LEIDIMO GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMĄ TVIRTINIMO ir  LEIDIMŲ FORMŲ VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS tvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 15 d. Nr. O3E-975

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu ir atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Leidimų skyriaus 2020 m. spalio 14 d. pažymą Nr. O5E-839 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-240 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3E-240Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. birželio 28 d. nutarimą Nr. O3E-240 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

„vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo tarybA

 

Nutarimas

Dėl DEKLARACIJOS FORMOS APIE PAREIŠKĖJO ATITIKIMĄ VEIKLAI VYKDYTI TVIRTINIMO, PRAŠYMO FORMOS IŠDUOTI, PAKEISTI, SUSTABDYTI LEIDIMO GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMĄ TVIRTINIMO IR LEIDIMŲ FORMŲ VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS TVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-709 3 straipsniu, 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m. birželio 27 d. pažymą Nr. O5E-191 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“, Taryba nutaria:

1. Patvirtinti Deklaracijos formą apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti (pridedama).

2. Patvirtinti Prašymo formą išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą (pridedama).

3. Patvirtinti Leidimo formą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (pridedama).

4. Patvirtinti Leidimo formą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (pridedama).

5. Patvirtinti Leidimo formą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (pridedama).

6. Patvirtinti Leidimo formą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (pridedama).“

2. Pakeisti Deklaracijos formą apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti (pridedama).

3. Pakeisti Prašymo formą išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą (pridedama).

4. Pakeisti Leidimo formą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (pridedama).

5. Pakeisti Leidimo formą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (pridedama).

6. Pakeisti Leidimo formą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (pridedama).

7. Pakeisti Leidimo formą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (pridedama).

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė