ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, NUSTATYMO

 

2018 m. spalio 4 d. Nr. T-339

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ 3 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018-04-04 raštą Nr. (32.42-31-1E)-RM-12084 „Dėl verslo liudijimų fiksuotų dydžių ir lengvatų 2019 metams“ ir 2018-08-30 raštą Nr. (17.2-40) R-4718 „Dėl verslo liudijimų lengvatų 2019 metams“, į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-987 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudarytos darbo grupės siūlymus (2018-08-28 posėdžio protokolas Nr. VAK-429), Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašą;

1.2. Verslo liudijimus 2019 metais įsigyjantiems gyventojams taikomų lengvatų sąrašą.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Artūras Visockas 

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-339

 

 

FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI,

SĄRAŠAS

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (2 redakcija, toliau – EVRK)

Veiklos grupė

Fiksuotas pajamų dydis (EUR) taikomas veiklai, vykdomai:

neribojant teritorijos

Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas ir Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją

konkrečios savivaldybės teritorijoje

1

2

3

4

5

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

684

340

300

003

Prekyba tik ne maisto produktais

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

684

340

500

004

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

684

340

500

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

684

340

300

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

684

1

1

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

1

1

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

1

1

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

684

340

1

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

684

1

1

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

684

340

300

014

Drabužių siuvimas, taisymas

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

340

300

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

1

1

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

340

300

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

684

380

300

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

684

380

300

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

684

340

1

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

684

380

300

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

684

380

300

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

340

1

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

684

340

300

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

684

340

300

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

340

1

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

684

1

1

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

684

1

1

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

380

300

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

684

1

1

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02; įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

684

380

500

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

380

300

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

684

340

1

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

Paslaugos

684

340

200

035

Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

684

1

1

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

684

340

1

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

684

340

200

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

684

1

1

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

684

1

1

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

684

1

1

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

684

100

100

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

1

1

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

100

1

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

684

100

1

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

684

100

1

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

684

100

1

047

Avalynės gamyba

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

684

1

1

048

Baldų gamyba

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

684

380

500

050

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

Paslaugos

684

380

500

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)

(įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

380

500

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

684

100

1

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

684

100

1

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

684

100

1

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

380

300

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

340

300

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

684

100

100

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

1

1

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

380

300

065

Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

Paslaugos

684

380

300

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

684

340

300

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

684

1

1

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

684

1

1

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

1

1

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

684

1

1

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

684

1

1

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

100

100

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

684

100

1

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

684

340

300

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

684

100

100

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

1

1

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

1

1

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

340

300

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

684

340

200

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

684

100

1

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

684

100

1

086

Miško daigynų veikla

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

684

100

1

088

Medalių, medalionų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

684

1

1

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

684

1

1

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

1

1

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

100

100

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

1

1

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

684

100

1

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

684

1

1

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

100

100

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

1

1

098

Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

684

1

1

099

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

684

1

1

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

684

100

1

101

Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai

(EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

684

380

500

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

684

380

500

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

684

380

100

104

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

Paslaugos

684

380

500

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

684

1

1

 

_____________________________________  

 

 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-339     

 

VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS ĮSIGYJANTIEMS GYVENTOJAMS TAIKOMŲ LENGVATŲ SĄRAŠAS

 

1. Lengvatų, kurios gali būti taikomos verslo liudijimus įsigyjantiems asmenims, rūšys ir dydžiai:

 

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.)

101

Gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

60

102

Bedarbiai, įregistruoti teritorinėse darbo biržose

50

103

Tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

104

Tėvai (motinos, įtėviai, įmotės), vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

105

Tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

50

106

Mokiniai (studentai), jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

100

107

Asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

50

109

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

100

110

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

60

111

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

60

 

2.   Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

____________________