STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2018 m. kovo 19 d. Nr. SV6-8

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 27 punktu bei remdamasi studijų programų išorinio vertinimo išvadomis ir aukštųjų mokyklų pateiktais prašymais akredituoti studijų programas:

akredituoju studijų programas (pagal 1 priedą).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Nora Skaburskienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2018 m. kovo 19 d. Nr. SV6-8

1 priedas

 

 

AKREDITUOTOS STUDIJŲ PROGRAMOS

 

TEISĖS studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota

6011KX004

Teisė

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

3 metams

 

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota

6211JX067

Žemės ūkio ekonomika

Aleksandro Stulginskio universitetas

6 metams

6121JX034

Ekonomika

Vytauto Didžiojo universitetas

6 metams

6121JX035

Europos ekonomika ir finansai

Vytauto Didžiojo universitetas

3 metams

6211JX063

Tarptautinė ekonomika

Vytauto Didžiojo universitetas

6 metams

6121JX030

Ekonomika

Kauno technologijos universitetas

6 metams

6211JX040

Ekonomika

Kauno technologijos universitetas

6 metams

6121JX016

Ekonomika ir vadyba

Vilniaus universitetas (Kauno fakultetas)

3 metams

6211JX045

Socialinė politika

Kauno technologijos universitetas

6 metams

6211JX052

Mokyklinė psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

6 metams

6211JX088

Pedagoginė psichologija

Klaipėdos universitetas

6 metams

6211JX085

Konsultavimo psichologija

Klaipėdos universitetas

6 metams

6211JX003

Sveikatos psichologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

6 metams

6211JX039

Klinikinė psichologija

Vilniaus universitetas

3 metams

6211JX061

Sveikatos psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

6 metams

 

 

UGDYMO MOKSLŲ studijų krypčių grupė

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota

6211MX007

Geografijos edukologija

Lietuvos edukologijos universitetas

3 metams

 

__________________