LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 PAPILDYMO 15 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 11 d. Nr. XIII-2055

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 15 straipsniu

Papildyti Įstatymą 15 straipsniu:

15 straipsnis. Įstatymo taikymas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei

Dvejus metus nuo Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dienos šio įstatymo 7 straipsnio 5 dalies nuostatos Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei taikomos tiek pat, kiek ir Europos Sąjungos valstybėms narėms.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos dieną.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė