LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO
Nr. V-435 „DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. vasario 3 d. Nr. V-74

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Geriausiai vidurinio  ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro 2013 m.  vasario  5 d. įsakymu Nr. V-68 „Dėl Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2014 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 16 punktu:“.

 

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos apraše:

 

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

1. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybiniams užsienio kalbos brandos egzaminams nustatymo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir šių egzaminų atitikmenų valstybiniams užsienio kalbų brandos egzaminams nustatymą asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ir dalyvaujantiems bendrajame priėmime į Lietuvos aukštąsias mokyklas.“.

 

2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“.

 

2.3. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3. Bendrajame priėmime į aukštąsias mokyklas dalyvaujantiems asmenims tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas pateikiamas aprašo 1 priede. Įvertinimai įskaitomi tų egzaminų, kurie išlaikyti ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.“.

2.4. Papildau 9 punktu:

9. Tarptautinių užsienio kalbos egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas gali būti papildytas kitais tarptautiniais užsienio kalbos egzaminais. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas Lietuvoje, siekiantis tarptautinį užsienio kalbos egzaminą įtraukti į tarptautinių užsienio kalbos egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoj valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašą, Švietimo ir mokslo ministerijai pateikia prašymą ir informaciją,  patvirtinančią, kad:

9.1. tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatai konvertuojami į lygius pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

9.2. tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatai pripažįstami ir įskaitomi, stojant į Europos Sąjungos valstybių-narių aukštąsias mokyklas;

9.3. tarptautinis užsienio kalbos egzaminas tikrina visus keturis kalbinius gebėjimus (skaitymo, klausymo, rašymo ir kalbėjimo);

9.4 tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas Lietuvoje užtikrina egzamino užduočių slaptumą ir vertinimo skaidrumą.“.

2.5. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau  nauja redakcija (pridedama).

2.6. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau  nauja redakcija (pridedama).

 

Švietimo ir mokslo ministras                                                                                    Dainius Pavalkis


 

 

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminųįvertinimų įskaitymo

ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų

egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo 1 priedas

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ, KURIŲ ĮVERTINIMAI ĮSKAITOMI
VIETOJ  VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimas

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimo sutrumpinimas

 

Atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas, kuris užskaitomas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino

atstovas Lietuvoje

1

 

Cambridge English: Advanced

CAE

 

B2 - C2

 

A, B,C ir Level B2 certificate

Britų taryba

 

2

 

Cambridge English: Proficiency

CPE

 

C1 – C2

 

Level C1 Certificate,

A, B, ir C

Britų taryba

 

3

 

International English Language Testing System:

 

Academic Module ir

General Training Module

IELTS

 

A2–C2

 

4,0 ir daugiau

 

Britų taryba

 

4

 

Cambridge  English: First

FCE

 

FCE for Schools

 

C1 – B1

 

Level B1 Certificate, A, B, ir C

Britų taryba

 

5

 

Cambridge English: Preliminary

PET

 

PET for Schools

A2 – B2

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

Britų taryba

 

6

Pearson test of English, level 2

PTE Level 2

 

B1

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

 

7

Pearson test of English, level 3

PTE Level 3

 

B2

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

8

Pearson test of English, level 4

PTE Level 4

 

C1

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

9

Pearson test of English, level 5

PTE Level 5

 

C2

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

10

Test Of English as a Foreign Language Internet-based Test

 

TOEFL iBT

 

A2-C1

57-120

Studijų užsienyje informacijos centras

11

Test Of English as a Foreign Language Paper-based Test

 

TOEFL PBT

 

A2-C1

484-677

Studijų užsienyje informacijos centras

 

12

Test Of English for International Communication

TOEIC

A2-C1

Listening and Reading:

225-990

 

Speaking and Writing:

160-400

Studijų užsienyje informacijos centras

13

Diplôme d'études en langue française

DELF B1

 

B1

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

14

Diplôme d'études en langue française

 

DELF B2

 

B2

 

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

15

Diplôme approfondi de langue française

 

DALF C1

 

C1

 

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

16

Diplôme approfondi de langue française

 

DALF C2

 

C2

 

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

17

Test de connaissance du français

TCF

A1-C2

B1-C2

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

18

Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz

DSD II

B2–C1

 

 

 

B2-C1

 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba  (ZfA)

 

19

Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz

DSD I

A2 – B1

 

 

 

B1

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba  (ZfA)

 

20

Goethe-Zertifikat B1

-

B1

60-100

Goethe-Institut Vilnius

21

Goethe-Zertifikat B2

-

B2

60-100

Goethe-Institut Vilnius

 

22

Goethe-Zertifikat C1

-

C1

60-100

Goethe-Institut Vilnius

 

23

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Goethe-Zertifikat C2

C2

60-100

Goethe-Institut Vilnius

 

24

Der Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaf

B2–C1

Nuo TDN 4 iki

TDN 5

Vytauto Didžiojo universiteto Germanistikos ir romanistikos katedra

 

 

_______________

 

 

 

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo

ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų

egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ, KURIŲ ĮVERTINIMAI ĮSKAITOMI
VIETOJ  VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimas

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimo sutrumpinimas

 

Atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas, kuris užskaitomas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino

atstovas Lietuvoje

1

 

Cambridge English: Advanced

CAE

 

B2 - C2

 

A, B,C ir Level B2 certificate

Britų taryba

 

2

 

Cambridge English: Proficiency

CPE

 

C1 – C2

 

Level C1 Certificate,

A, B, ir C

Britų taryba

 

3

 

International English Language Testing System:

 

Academic Module ir

General Training Module

IELTS

 

A2–C2

 

4,0 ir daugiau

 

Britų taryba

 

4

 

Cambridge  English: First

FCE

 

FCE for Schools

 

C1 – B1

 

Level B1 Certificate, A, B, ir C

Britų taryba

 

5

 

Cambridge English: Preliminary

PET

 

PET for Schools

A2 – B2

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

Britų taryba

 

6

Pearson test of English, level 2

PTE Level 2

 

B1

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

 

7

Pearson test of English, level 3

PTE Level 3

 

B2

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

8

Pearson test of English, level 4

PTE Level 4

 

C1

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

9

Pearson test of English, level 5

PTE Level 5

 

C2

 

Pass,

Pass (with Merit),

Pass (with Distinction)

AMES kalbų akademija

10

Test Of English as a Foreign Language Internet-based Test

 

TOEFL iBT

 

A2-C1

57-120

Studijų užsienyje informacijos centras

11

Test Of English as a Foreign Language Paper-based Test

 

TOEFL PBT

 

A2-C1

484-677

Studijų užsienyje informacijos centras

 

12

Test Of English for International Communication

TOEIC

A2-C1

Listening and Reading:

225-990

 

Speaking and Writing:

160-400

Studijų užsienyje informacijos centras

13

Diplôme d'études en langue française

DELF B1

 

B1

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

14

Diplôme d'études en langue française

 

DELF B2

 

B2

 

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

15

Diplôme approfondi de langue française

 

DALF C1

 

C1

 

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

16

Diplôme approfondi de langue française

 

DALF C2

 

C2

 

50-100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

17

Test de connaissance du français

TCF

A1-C2

B1-C2

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

18

Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz

DSD II

B2–C1

 

 

 

B2-C1

 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba  (ZfA)

 

19

Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz

DSD I

A2 – B1

 

 

 

B1

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba  (ZfA)

 

20

Goethe-Zertifikat B1

-

B1

60-100

Goethe-Institut Vilnius

21

Goethe-Zertifikat B2

-

B2

60-100

Goethe-Institut Vilnius

 

22

Goethe-Zertifikat C1

-

C1

60-100

Goethe-Institut Vilnius

 

23

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Goethe-Zertifikat C2

C2

60-100

Goethe-Institut Vilnius

 

24

Der Test Deutsch als Fremdsprache

TestDaf

B2–C1

Nuo TDN 4 iki

TDN 5

Vytauto Didžiojo universiteto Germanistikos ir romanistikos katedra

 

 

 

 

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENYS ATITINKAMŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS

 

 

1. Cambridge English: Advanced (CAE)

 

Cambridge English: Advanced

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

B2 lygio pažymėjimas

(angl. Level B2 Certificate)

45 - 59

B2

68

A, B, C

60–100

C1

100

 

2. Cambridge English: Proficiency (CPE)

 

Cambridge English: Proficiency

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

B2 lygio pažymėjimas

(angl. Level B2 Certificate)

45 - 59

C1

100

A, B, C

60–100

C2

100

 

 

3. International English Language Testing System (IELTS)

 

International English Language Testing System

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

4.0

B1

16

4.5

B1

26

5.0

B2

36

5.5

B2

56

6.0

B2

76

6.5

B2

96

7.0 – 8.0

C1

100

8.5 – 9.0

C1

100

 

4. Cambridge English: First (FCE)

 

Cambridge English: First

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

B1 lygio pažymėjimas

(angl. Level B1 Certificate)

45 - 59

B1

26

C 60 - 74

B2

36

B 75 - 79

B2

56

A 80 - 94

C1

76

A 95 - 100

C1

96

 

5. Cambridge English: Preliminary (PET)

 

Cambridge English: Preliminary

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B2

36

 

 

6. Pearson Test of English - Level 2 (PTE Level 2)

 

Pearson Test of English - Level 2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B1

35

 

 

7. Pearson Test of English - Level 3 (PTE Level 3)

 

Pearson Test of English - Level 3

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Išlaikyta (angl. Pass)

B2

56

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B2

76

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B2

96

 

8. Pearson Test of English - Level 4 (PTE Level 4)

 

Pearson Test of English - Level 4

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Išlaikyta (angl. Pass)

C1

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

C1

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

C1

100

 

9. Pearson Test of English - Level 5 (PTE Level 5)

 

Pearson Test of English - Level 5

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Išlaikyta (angl. Pass)

C2

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

C2

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

C2

100

 

10. Test Of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL iBT)

 

Test Of English as a Foreign Language Internet-based Test

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

57-71

B1

16

72-86

B1

26

87-92

B2

36

93-97

B2

56

98-103

B2

76

104-109

B2

96

110-120

C1

100

 

11. Test Of English as a Foreign Language Paper-based Test (TOEFL PBT)

 

Test Of English as a Foreign Language Paper-based Test

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

343-407

B1

16

408-447

B1

26

448-483

B1

35

484-533

B2

56

534-570

B2

76

571-609

B2

96

610-677

C1

100

 

12. Test Of English for International Communication (TOEIC)

 

Test Of English for International Communication

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 550-628

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 240-263

B1

16

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 629-706

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 264-286

B1

26

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 707-784

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 287-309

B1

35

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 785-838

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 310-340

B2

56

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 839-891

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 341-371

B2

76

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 892-944

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 372-399

B2

96

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 945-990

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 400

C1

100

 

13. Diplôme d’études en langue française B1 (DELF B1)

 

Diplôme d’études en langue française B1

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

50–59,5

B1

18

60–69,5

B1

22

70–79,5

B1

26

80–89,5

B1

30

90–100

B1

35

 

14. Diplôme d’études en langue française B2 (DELF B2)

 

Diplôme d’études en langue française B2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

50–54,5

B2

40

55–59,5

B2

48

60–64,5

B2

56

65–69,5

B2

64

70–74,5

B2

72

75–79,5

B2

80

80–84,5

B2

88

85–89,5

B2

96

90–100

B2

100

 

15. Diplôme approfondi de langue française C1 (DALF C1)

 

Diplôme approfondi de langue française C1

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

50–100

C1

100

 

16. Diplôme approfondi de langue française C2 (DALF C2)

 

Diplôme approfondi de langue française C2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

50–100

C2

100

 

17. Test de connaissance du français (TCF)

 

Test de connaissance du français

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Bendras rezultatas

Papildomos užduotys:

Kalbėjimas / Rašymas

300–399 taškai

Abi dalys įvertintos B1 lygiu

B1

26

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 aukštesniu lygiu

B1

35

400–499 taškai

 

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

45

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 lygiu

B2

58

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

70

Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 lygiu

B2

80

Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu

B2

89

500–699 taškai

(C1–C2)

Abi dalys įvertintos B1 lygiu

B2

65

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 lygiu

B2

77

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

89

Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 lygiu

C1

100

Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu

C2

100

 

 

18. Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz (DSD II)

 

Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu

B2

50

Trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta C1 lygiu

B2

64

Dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

B2

79

Viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta B2 lygiu ir trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

B2

100

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

C1

100

 

 

19. Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz (DSD I)

 

Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B1 lygiu

B1

35

 

 

20. Goethe-Zertifikat B1

 

Goethe-Zertifikat B1

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

60-61

B1

16

62-63

B1

17

64-65

B1

18

66-67

B1

19

68-69

B1

20

70-71

B1

21

72-73

B1

22

74-75

B1

23

76-77

B1

24

78-79

B1

25

80-81

B1

26

82-83

B1

27

84-85

B1

28

86-87

B1

29

88-89

B1

30

90-91

B1

31

92-93

B1

32

94-95

B1

33

96-97

B1

34

98-100

B1

35

 

21. Goethe-Zertifikat B2

 

Goethe-Zertifikat B2

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

Bendruosius Europos kalbų metmenis

60

B2

36

61

B2

38

62

B2

39

63

B2

41

64

B2

42

65

B2

44

66

B2

46

67

B2

47

68

B2

49

69

B2

50

70

B2

52

71

B2

54

72

B2

55

73

B2

57

74

B2

58

75

B2

60

76

B2

62

77

B2

63

78

B2

65

79

B2

66

80

B2

68

81

B2

70

83

B2

71

84

B2

73

85

B2

74

86

B2

76

87

B2

78

88

B2

79

89

B2

81

90

B2

83

91

B2

85

92

B2

87

93

B2

89

94

B2

91

95

B2

93

96

B2

94

97

B2

95

98

B2

97

99

B2

99

100

B2

100

 

22. Goethe-Zertifikat C1

 

Goethe-Zertifikat C1

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

Bendruosius Europos kalbų metmenis

60-100

C1

100

 

23. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (Goethe-Zertifikat C2)

 

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

Bendruosius Europos kalbų metmenis

60-100

C2

100

 

24. Der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

 

Der Test Deutsch als Fremdsprache

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Visos keturios kalbinės veiklos sritys TDN 4 lygiu

 

B2

50

 

Trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos TDN 4 lygiu ir viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 5 lygiu

 

B2

64

 

Dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu ir dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

 

B2

79

 

Viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 4 lygiu ir trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

 

C1

100

 

Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

 

C1

100

 

 

_________________