LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. sausio 16 d. Nr. V-43

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2014 m.  gruodžio 5 d. nutarimą Nr. DT-12/7,

p a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.67 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„1.

67.

Sorafenibum

C00-C80

Skiriamas gydytojų onkologų chemoterapeutų konsiliumo sprendimu, patvirtinus, kad bet koks lokalus gydymas (kepenų transplantacija, kepenų rezekcija, transarterinė chemoembolizacija, radiodažnuminė abliacija, pritaikomoji spindulinė terapija, etanolizacija) negalimas (jei liga yra lokali, būtina chirurgo, turinčio patirties operuojant kepenis, konsultacija), esant pakankamai geriems pacientų kepenų funkcijos rodikliams (Child Pugh A ir B funkcinės klasės, iki 8 balų) ir pakankamai gerai paciento funkcinei būklei (ECOG 0–1 balai). Skiriant šį vaistinį preparatą, kas 2–3 mėnesius turi būti atliekami kontroliniai radiologiniai, laboratoriniai tyrimai.“

2. Papildau IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 1 skirsnio „Cukrinis diabetas. Nėščiųjų cukrinis diabetas. Poprocedūrinė hipoinsulinemija (100%)“ 1.15 papunkčiu:

 

„1.

15.

Lixisenatidum

E11

Skiriamas antrojo tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams gydyti kartu su geriamaisiais gliukozės kiekį kraujyje mažinančiais vaistiniais preparatais, jei vartojant šių vaistinių preparatų ir laikantis dietos bei fizinio krūvio reikalavimų, reikiamos gliukozės kiekio kraujyje kontrolės nepasiekiama ir kurių kūno masės indeksas ≥ 32 kg/m2 ir HbA1c yra 7,5 proc. arba daugiau, kaip trečias arba kaip antras vaistas CD gydyti, jei metforminas netoleruojamas ar yra jo vartojimo kontraindikacijų.“

3. Papildau IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnį „Hipertenzinės ligos (80 %) 9.61 papunkčiu:

 

„9.

61.

Candesartanum et Hydrochlorthiazidum

I10-I11“

 

4. Papildau X skyriaus „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 2 skirsnį „Lėtinė obstrukcinė plaučių liga (80%) 2.14 papunkčiu:

 

„2.

14.

Indacaterolum et Glicopyrronium

J44“

 

5. Papildau XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnį „Lėtinis virusinis C hepatitas (100%) 1.4 papunkčiu:

 

„1.

4.

Boceprevir

B18.2“

 

 

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                                Rimantė Šalaševičiūtė