isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. T-146

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 22 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 1 punktu, Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas” 2019 m. gegužės 13 d. raštu „Dėl jaunimo atstovų delegavimo į Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą“ ir Pakruojo rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 14 d. raštu Nr. S-1460 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos atstovų delegavimo į Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą”, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Sudaryti Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą (toliau – SJRT):

1.1.  Artūras Balnionis – Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovas, Pakruojo svarsčių kilnojimo klubo „Jėga“ prezidentas, SJRT narys;

1.2.  Monika Ilgavičiūtė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, SJRT narė;

1.3.  Ema Juodinytė – Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos moksleivė, SJRT narė;

1.4.  Justina Juškaitė – Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė, Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo viltis“ socialinė darbuotoja, SJRT narė;

1.5.  Austėja Lipskytė – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė, SJRT narė;

1.6.   Austėja Miknevičiūtė – Pakruojo rajono jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ atstovė, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos filialo „Pakruojo skyrius“ pirmininkė, SJRT narė;

1.7. Gediminas Macijauskas  Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, SJRT narys; 

1.8.  Mindaugas Veliulis – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus kultūros paveldo vyriausiasis specialistas, SJRT narys.

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T-305 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Saulius Margis