LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 22 d. Nr. V-84

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. gruodžio 3 d. nutarimą Nr. DT-11/5 ir 2019 m. sausio 14 d. nutarimus Nr. DT-2/6 ir DT-2/8:

1. P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu I skyrių „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“:

1.1.1. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. Gonokokinė ir chlamidijų sukeltos infekcijos (100 %)“.

1.1.2. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. Išangės ir lytinių organų Herpes viruso infekcijos (100 %)“.

1.1.3. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Laimo liga (100 %)“.

1.2. Pakeičiu III skyrių „KRAUJO IR KRAUJODAROS ORGANŲ LIGOS BEI TAM TIKRI SUTRIKIMAI, SUSIJĘ SU IMUNINIAIS MECHANIZMAIS“:

1.2.1. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. Ūminė pohemoraginė anemija ir kitos anemijos (100 %)“.

1.2.2. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. Mitybinės (alimentarinės) kilmės anemijos (100 %)“.

1.3.     Pakeičiu V skyrių „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“:

1.3.1. Papildau 2 skirsnį 2.18 papunkčiu:

„2.

18.

Olanzapinum

F21

2*“

 

1.3.2. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. Organinės psichozės (100 %)“.

1.3.3. Pripažįstu netekusiu galios 7 skirsnį.

1.4.     Pakeičiu VI skyrių „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“:

1.4.1.   Pripažįstu netekusiu galios 10 skirsnį.

1.4.2.   Pakeičiu 11 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

11. Ekstrapiramidiniai ir judesių sutrikimai, Huntingtono liga (100 %)“.

1.4.3. Papildau 11 skirsnį 11.7 papunkčiu:

„11.

7.

Tetrabenazinum

G10“

 

1.4.4. Pakeičiu 12 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

12. Trišakio nervo neuralgija (100 %)“.

1.4.5. Pakeičiu 13 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

13. Migrena, klasteriniai galvos skausmai (100 %)“.

1.4.6. Pripažįstu netekusiu galios 14 skirsnį.

1.5. Pakeičiu IX skyrių „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“:

1.5.1. Pakeičiu 8 skirsnio 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.

1.

Pentoxifyllinum

I70.2

Tik tęstiniam gydymui.“

 

1.5.2. Pripažįstu netekusiu galios 8 skirsnį.

1.5.3. Pripažįstu netekusiu galios 12 skirsnį.

1.5.4. Pakeičiu 13 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

13. I ir II funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas (100 %)“.

1.5.5. Pakeičiu 17 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

17. Galvos smegenų ir priešsmegeninių (precerebrinių) arterijų užsikimšimas ar susiaurėjimas (100 %)“.

1.6.    Pakeičiu XI skyrių „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“:

1.6.1. Pripažįstu netekusiu galios 8 skirsnį.

1.6.2. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

9. Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opa (100 %)“.

1.7. Pakeičiu XII skyriaus „ODOS IR POODŽIO LIGOS“ 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Alerginis kontaktinis dermatitas (100 %)“.

1.8. Pakeičiu XIII skyrių „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“:

1.8.1. Pakeičiu 5 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

5. Artrozė (100 %)“.

1.8.2. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. Osteoporozė (100 %)“.

1.8.3. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Podagra (100 %)“.

1.9. Pakeičiu XIV skyrių „UROGENITALINĖS SISTEMOS LIGOS“:

1.9.1. Pakeičiu 4 skirsnį ir jį išdėstau taip:

„4. Endometriozė (100 %)

4.

1.

Goserelinum

N80

III ir IV stadijos endometriozei

4.

2.

Triptorelinum

N80

III ir IV stadijos endometriozei

4.

3.

Dienogestum

N80

III ir IV stadijos endometriozei“

 

1.9.2. Pripažįstu netekusiu galios 5 skirsnį.

1.9.3. Pakeičiu 6 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

6. Šlapimo pūslės neuromuskulinė disfunkcija (100 %)“.

1.9.4. Pakeičiu 7 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

7. Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija (100 %)“.

1.9.5. Pakeičiu 8 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

8. Pokastracinis sindromas (100 %)“.

1.9.6. Pakeičiu 9 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

9. Testikulinė feminizacija, kiaušidžių disgenezija (100 %)“.

1.9.7. Pakeičiu 10 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:

10. Ankstyvoji menopauzė, diagnozuota iki 35 metų (100 %)“.

1.10. Papildau XVIII skyrių „SIMPTOMAI, PAKITIMAI IR NENORMALŪS KLINIKINIAI BEI LABORATORINIAI RADINIAI“ 2 skirsniu:

„2. Vaistai ir biologinės medžiagos, kurios paskirtos gydymui sukėlė nepageidaujamą poveikį (100 %)

2.

1.

Methylnaltrexonum bromidum

Y45.0

Skirtas onkologinėms ir onkohematologinėms ligoms (TLK-10-AM kodai C00–D09, D37–D48, D76) gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas hematologas, gydytojas onkologas chemoterapeutas arba gydytojas onkologas radioterapeutas, vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.“

 

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. šio įsakymo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.5.4, 1.5.5, 1.6, 1.7, 1.8 ir 1.9 papunkčiai įsigalioja 2019 m. kovo 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.4.1, 1.5.2 ir 1.5.3 papunkčiai įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga