Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Papildyti 3.621 papunkčiu:

3.621.           laikinosios licencijos vykdyti oro susisiekimą, kurią išduoda Lietuvos transporto saugos administracija, išdavimą:                                                                                           

3.621.1.          A tipo laikinosios licencijos                                                                  769

3.621.2.          B tipo laikinosios licencijos                                                                  661“.

 

2. Pakeisti 3.65 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.65.            licencijos vežti keleivius, kuria suteikiama teisė vežti keleivius už atlygį autobusais Lietuvos Respublikos teritorijoje:                                                                                             

3.65.1.          išdavimą                                                                                                 57

3.65.2.          pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                                 7,2

3.65.3.          kopijos išdavimą                                                                                    43

3.65.4.          kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                    7,2“.

 

3. Pakeisti 3.66 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.66.            Bendrijos licencijos vežti keleivius, kuria suteikiama teisė vežti keleivius už atlygį autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje:                                  

3.66.1.          išdavimą                                                                                                 57

3.66.2.          pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                                 7,2

3.66.3.          kopijos išdavimą                                                                                    43

3.66.4.          kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                    7,2“.

 

4. Pripažinti netekusiu galios 3.67 papunktį.

5. Pakeisti 3.68 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.68.           licencijos vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos:                                                        

3.68.1.          išdavimą                                                                                                 57

3.68.2.          pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                                 7,2

3.68.3.          kopijos išdavimą                                                                                    43

3.68.4.          kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                     7,2“.

 

6. Pakeisti 3.69 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.69.           Bendrijos licencijos vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 3,5 tonos:            

3.69.1.          išdavimą                                                                                                 57

3.69.2.          pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                                 7,2

3.69.3.          kopijos išdavimą                                                                                    43

3.69.4.          kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                     7,2“.

 

7. Papildyti 3.691 papunkčiu:

3.691.          Bendrijos licencijos vežti krovinius, kuria suteikiama teisė vežti krovinius už atlygį tarptautiniais maršrutais krovininėmis kelių transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė, įskaitant priekabą (puspriekabę), didesnė kaip 2,5 tonos, bet ne didesnė kaip 3,5 tonos:                      

3.691.1.         išdavimą                                                                                                 57

3.691.2.         pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                                  7,2

3.691.3.         kopijos išdavimą                                                                                    43

3.691.4.         kopijos pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims                     7,2“.

 

8. Pripažinti netekusiu galios 4.239 papunktį.

9. Pakeisti 4.2631 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2631.       asmenų, išskyrus fizinius asmenis, siekiančių atlikti vidaus vandenų transporto priemonių technines apžiūras, atestavimą                                                                                   32“.

 

10. Pakeisti 4.270 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.270.         asmenų, išskyrus fizinius asmenis, siekiančių rengti vidaus vandenų transporto specialistus ir (ar) motorinių pramoginių laivų laivavedžius, atestavimą                                         62“.

 

11. Pakeisti 4.2841 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2841.       pažymos apie vidaus vandenų transporto priemonės registracijos Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre sustabdymą išdavimą                                                             9,2“.

 

12. Pakeisti 4.295.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.295.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              21“.

 

13. Pakeisti 4.296.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.296.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              5“.

 

14. Pakeisti 4.297.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.297.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              20“.

 

15. Pakeisti 4.298.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.298.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              7“.

 

16. Pakeisti 4.299.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.299.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              23“.

 

17. Pakeisti 4.300.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.300.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              24“.

 

18. Pakeisti 4.3011.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3011.2.    vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              6“.

 

19. Pakeisti 4.301.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.301.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              7“.

 

20. Pakeisti 4.303.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.303.2.      vietoj prarasto ar susidėvėjusio išdavimą                                              2“.

 

21. Pakeisti 4.323 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.323.         užsienio šalies Lietuvos Respublikai perduoto kelionės leidimo vežėjui, turinčiam Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytą licenciją, išdavimą                      5,2“.

 

22. Papildyti 4.3312 papunkčiu:

4.3312.         teisės fiziniam asmeniui atlikti motorinių transporto priemonių ir priekabų technines ekspertizes suteikimą                                                                                                  70“.

 

23. Pakeisti 4.361 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.361.         teisės vykdyti tachografų bandymus, montavimą, aktyvavimą, kalibravimą, patikras ir remontą suteikimą     14“.

 

24. Pakeisti 4.3621 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3621.       techninės tarnybos ir atitikties vertinimo įstaigų paskyrimą ar techninės tarnybos paskyrimo aprėpties išplėtimą ir liudijimo išdavimą                                                                   85“.

 

25. Pakeisti 4.363 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.363.         pranešimo apie kelių transporto priemonės tipo varianto versijos registravimą išdavimą      8“.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė,

pavaduojanti finansų ministrą                                                         Aušrinė Armonaitė