LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALINOS ADOMAITYTĖS ORGANIZUOTŲ NEMOKAMŲ RENGINIŲ

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. Sp-264

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1 dalimi, 50 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. spalio 8 d. pažymą Nr. 3-100 (1.2) „Dėl Alinos Adomaitytės organizuotų nemokamų renginių“ (pridedama), nusprendžia:

Pripažinti, kad Alina Adomaitytė, organizuodama 2020 m. liepos 4 d. renginį „Verslas regione. Nuo ko pradėti?“ Mosėdyje (Skuodo r.) ir 2020 m. liepos 24 d. renginius „Lyderystė ir verslas su Ilja Laurs“ Kretingoje ir Skuode, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 50 straipsnio 2 dalį dėl rinkimų agitacijos formų, neatitinkančių sąžiningų ir garbingų rinkimų.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė