LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 20212022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V-1527

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 38 straipsnio 4 dalimi, Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

t v i r t i n u 20212022 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                              Jurgita Šiugždinienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. V-1527

 

2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita

Data

1. Lietuvių kalba ir literatūra

2022 m. vasario 25 d. – 2022 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

 

UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

2. Technologijos

Mokyklinis

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

3. Menai

Mokyklinis

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. balandžio 4 d. – 2022 m. gegužės 20 d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

5. Brandos darbas:

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

 

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

2022 m. sausio 30 d. – 2023 m. gegužės 10 d.

 

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 20, 21, 22 d. (T, K, Pt)          

9 val.

7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 21, 22 d. (K, Pt)          

9 val.

8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. balandžio 22 d. (Pt)          

9 val.

9. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2022 m. birželio 1 d. (T)

9 val.

10. Biologija

Valstybinis

2022 m. birželio 3 d. (Pt)

9 val.

11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 6 d. (P)

9 val.

12. Geografija

Valstybinis

2022 m. birželio 8 d. (T)

9 val.

13. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. birželio 9 d. (K)

9 val.

14. Matematika

Valstybinis

2022 m. birželio 10 d. (Pt)

9 val.

15. Informacinės technologijos

Valstybinis

2022 m. birželio 13 d. (P)

9 val.

16. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 14 d. (A)

9 val.

17. Istorija

Valstybinis

2022 m. birželio 15 d. (T)

9 val.

18. Fizika

Valstybinis

2022 m. birželio 17 d. (Pt)

9 val.

19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 20 d. (P)

9 val.

20. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2022 m. birželio 21 d. (A)

9 val.

21. Chemija

Valstybinis

2022 m. birželio 22 d. (T)

9 val.

22. Muzikologija II dalis

Mokyklinis

2022 m. birželio 23 d. (K)

9 val.

 

PAKARTOTINĖ SESIJA

Egzaminas

Egzamino tipas

Data

Pradžia

 

23. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

2022 m. birželio 27 d. (P)

 

9 val.

 

24. Biologija

 

Valstybinis

 

2022 m. birželio 28 d. (A)

 

9 val.

 

25. Geografija

 

Valstybinis

 

2022 m. birželio 28 d. (A)

 

13 val.

 

26. Istorija

 

Valstybinis

 

2022 m. birželio 29 d. (T)

 

9 val.

 

27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

 

2022 m. birželio 29 d. (T)

 

13 val.

 

28. Matematika

 

Valstybinis

 

2022 m. birželio 30 d. (K)

 

9 val.

 

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

 

Valstybinis

2022 m. birželio 30 d. (K)

 

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis

Valstybinis

2022 m. liepos 1 d. (Pt)

9 val.

31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. liepos 1 d. (Pt)

13 val.

32. Informacinės technologijos

Valstybinis

2022 m. liepos 4 d. (P)

9 val.

 

33. Muzikologija (I dalis)

 

Mokyklinis

2022 m. liepos 4 d. (P)

 

13 val.

 

34. Fizika

 

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

 

9 val.

 

35. Chemija

 

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

 

13 val.

 

36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

 

Mokyklinis

 

2022 m. liepos 7 d. (K)

 

9 val.

 

37. Muzikologija (II dalis)

 

Mokyklinis

 

2022 m. liepos 7 d. (K)

 

13 val.

 

38. Lietuvių kalba ir literatūra

 

Mokyklinis

 

2022 m. liepos 12 d. (A)

 

9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

______________________________________________________