RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. T-342

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.              Pakeisti Radviliškio r. sav. Šiaulėnų miestelio Vyturių ir Paupio g. geografines charakteristikas ir suteikti Šušvės g. pavadinimą (planas pridedamas);

2.              Suteikti Radviliškio r. sav. Pyplių k. Miško tak. pavadinimą (planas pridedamas);

3.              Pakeisti Radviliškio r. sav. Tyrulių miestelio P. Bagdonavičiaus g. geografines charakteristikas (planas pridedamas).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Antanas Čepononis