LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2022 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-27 „DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ KONSOLIDAVIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 19 d. Nr. 1K-144

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėtį ir už viešojo sektoriaus subjekto metinių ir tarpinių ataskaitų rinkinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimą atsakingus viešojo sektoriaus subjektus (konsolidavimo schemą), patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1K-27 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų konsolidavimo schemos patvirtinimo“:

1.  Pripažįstu netekusiu galios 1.1.41.5 papunktį.

2.  Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.6.

MVAL6

Garantinis fondas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“.

 

3.  Pakeičiu 1.17.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.17.4.

195472087

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Finansinių ataskaitų rinkinys

Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija“.

 

4.  Pakeičiu 1.51.99 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.51.99.

195473755

Šiaulių universitetinė gimnazija

Finansinių ataskaitų rinkinys

Šiaulių universitetinė gimnazija

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras“.

 

5.  Pripažįstu netekusiu galios 1.51.103 papunktį.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė