LIETUVOS RESPUBLIKOS

KRIMINALINĖS ŽVALGYBOS ĮSTATYMO NR. XI-2234 20 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-140

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybės kontrolė atlieka kriminalinės žvalgybos subjektų lėšų naudojimo valstybinį auditą. Centrinių įstaigų Centralizuotos vidaus audito tarnybos įgalioti darbuotojai visose centrinėms įstaigoms pavaldžiose ir (arba) jų valdymo sričiai priskirtose kriminalinės žvalgybos pagrindinėse institucijose, į kurių sudėtį įeina kriminalinės žvalgybos subjektai, ar šių institucijų vidaus audito tarnybų ar kiti tam įgalioti darbuotojai atlieka kriminalinės žvalgybos subjektų lėšų naudojimo vidaus auditą.“

2. Pakeisti 20 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Valstybės kontrolė apie kriminalinės žvalgybos subjektų lėšų naudojimo valstybinių auditų rezultatus informuoja šio įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje numatytą Seimo struktūrinį padalinį.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda