HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2018 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-317 „DĖL BUVEINIŲ apsaugai svarbių teritorijų NUSTATYmo“ PAKEITIMO

 

2021 m. sausio 12 d. Nr. D1-20

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl Buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“:

1.1. pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20

Salanto ir Blendžiavos upės

LTKRE0005

Skuodo r., Plungės r., Kretingos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 20 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6230 Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 0,05 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 86,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 22 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 107,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 28 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai “ ne mažesniame kaip 21,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę mažajai nėgei tinkamoms buveinėms, kuriose mažosios nėgės vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 35 ind./ 1 kv. m.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama skiauterėtojo tritono individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamai buveinei ne trumpesniame kaip 2,1 km ilgio upės ruože, kuriame būtų reguliariai aptinkami ovaliosios geldutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę paprastajam kūjagalviui tinkamoms buveinėms, kuriose paprastojo kūjagalvio vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 1,3 ind. / 100 kv. m.

 

1.2. pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34

Pabradės smiltpievės

LTSVE0034

Švenčionių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 34 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ ne mažesniame kaip 78 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „4030 Viržynai“ ne mažesniame kaip 92 ha plote.

 

1.3. pakeičiu 77 punktą ir jį išdėstau taip:

77

Suvainiš-kio miškas

LTROK0015

Rokiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 77 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110 Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110 Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 110 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010 Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 41 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 57 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 35 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 254 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0 Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės “91E0 Aliuviniai miškai” susiformavimą ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

1.4. pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

 

94

 

Gražutės regioninis parkas

 

 

LTZAR0024

 

 

Ignalinos r., Zarasų r.

 

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 94 priede

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3130 Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3130 Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis“ ne mažesniame kaip 433 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 110 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 47 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3160 Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 18,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3160 Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 9,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6120 Karbonatinių smėlynų pievos“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6120 Karbonatinių smėlynų pievos“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110 Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 3 ha plote. 

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110 Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120 Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 54 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 36 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7150 Plikų durpių saidrynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7230 Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 4 ha plote. 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 277 ha plote. 

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 297 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9010 Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 220 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapiai ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 62 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 27 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9060 Spygliuočiai miškai ant fluvioglacialinių ozų“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 436 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 403 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 49,7 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 89 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91T0 Kerpiniai pušynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 25 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nedriadusės individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 24 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ne mažiau kaip 60 dvilapio purvuolio individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kūdriniam pelėausiui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kūdrinio pelėausio individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 ovaliosios geldutės individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pelkinei uolaskėlei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų aptinkama ne mažiau kaip 100 pelkinės uolaskėlės individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plačiajai dusiai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 20 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačiosios dusios individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 26 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plikažiedžiui linlapiui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 1000 plikažiedžio linlapio individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 15 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 57 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 170 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę vėjalandei šilagėlei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 400 vėjalandės šilagėlės individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę lanksčiajam plukeniui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 498 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 lanksčiojo plukenio individų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabalio buveinėms ne mažesniame kaip 22 ha plote, kur būtų reguliariai aptinkami šneiderio kirmvabalio individai.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę manerheimo grybinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami manerheimo grybinuko individai.

 

1.5. pakeičiu 115 punktą ir jį išdėstau taip:

115

Vilnios upė

LTVIN0024

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 115 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti Baltijos lašišos atvirus migracijos kelius iki buveinių ir palankią apsaugos būklę jose, kur rėvų ruožuose Baltijos lašišos jauniklių vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 11 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę paprastajam kūjagalviui tinkamoms buveinėms, kur rėvų ruožuose paprastojo kūjagalvio vidutinis tankumas būtų ne mažesnis kaip 7,5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 12,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 5,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

1.6. pakeičiu 135 punktą ir jį išdėstau taip:

135

Saloto ežeras ir jo apyežerės

LTTEL0002

Telšių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 135 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 6,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvilapio purvuolio individai.

 

1.7. pakeičiu 140 punktą ir jį išdėstau taip:

 

140

 

Gaujos upės slėnis

 

LTSAL0002

 

Šalčininkų  r.  

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 140 priede

 

Pasiekti buveinės „2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „4030 Viržynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „5130 Kadagynai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230 Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6230 Rūšių turtingi briedgaurynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,09 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,01 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,08 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230 Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote ir ne mažiau kaip 6-iose kartografuotose vietose, esančiose buveinėje „91E0 Aliuviniai miškai“.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 22,5 ha plote.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ovaliosios geldutės individų.

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 30 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 3,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 11 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami pleištinės skėtės individai.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę šiauriniam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 11,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šiaurinio auksinuko individų.

 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,44 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama žvilgančiosios riestūnės individų.

 

1.8. papildau 205 punktu:

205

Šiluvos tyrelis

LTKEL0012

Kelmės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 205 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 67,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 54,5 ha plote.

 

1.9. papildau 206 punktu:

206

Liepinės miškas

LTRAD0006

Radviliškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 206 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 13,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

1.10. papildau 207 punktu:

207

Pelytės pelkė

LTRAD0007

Radviliškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 207 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110 Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 48 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0 Pelkiniai miškai“ susiformavimą iš buveinės „7120 Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 33 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 47,5 ha plote.

 

1.11. papildau 208 punktu:

208

Mirabelio miškas

LTKUP0007

Kupiškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 208 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 13,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 6,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 2,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 14,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

1.12. papildau 209 punktu:

209

Vilko ežeras ir jo apyežeris

LTDRU0006

Druskinin-kų sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 209 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 12,5 ha plote.

 

1.13. papildau 210 punktu:

210

Kazlų Rūdos miškas

LTKAZ0005

Kazlų Rūdos

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 210 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „4030 Viržynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,15 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 24 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 27,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0 Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

1.14. papildau 211 punktu:

211

Varnabūdės miškas

LTMAR0007

Marijampo-lės r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 211 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 11,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 3,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

1.15. papildau 212 punktu:

212

Pelenių kaimo apylinkės

LTVIK0007

Kalvarijos sav., Vilkaviškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 212 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 4,6 ha plote.

 

1.16. papildau 213 punktu:

213

Vygris ir Beržinis

LTVIK0009

Vilkaviškio r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 213 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 35,5 ha plote.

 

1.17. papildau 214 punktu:

214

Aluonos upė ir jos slėniai

 

LTKAU0029

Kauno r., Kėdainių r.

 

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 214 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410 Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 6,1 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos" ne mažesniame kaip 0,08 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai" ne mažesniame kaip 7,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 10,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažiau kaip 1 vietoje, kurioje buveinė užimtų ne mažesnį kaip 0,002 ha plotą.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažiau kaip 1 vietoje, kurioje buveinė užimtų ne mažesnį kaip 0,002 ha plotą.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 41 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktenės individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti mažajai suktenei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 0,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami mažosios suktenės individai.

 

1.18. papildau 215 punktu:

215

Bitiškių ežeras

 

LTTRA0016

 

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 215 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0 Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti dvijuostei nendriadusei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 30 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.19. papildau 216 punktu:

216

Gelnų miškas

 

LTKED0010

 

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 216 priede

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0 Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

1.20. papildau 217 punktu:

217

Gystaus upės slėnis

LTJUR0002

Jurbarko r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 217 priede

Pasiekti buveinės „2330 Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,15 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės “6270 Rūšių turtingi smilgynai” susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6530 Miškapievės“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6530 Miškapievės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ozų“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160 Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 19 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0 Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

1.21. papildau 218 punktu:

218

Jiesios upė ir jos slėniai

 

LTKAU0014

 

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 218 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 85 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 18 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 18 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 12 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 6,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „8220 Silikatinių uolienų atodangos“ ne trumpesniame kaip 200 m ilgio ruože.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „8220 Silikatinių uolienų atodangos“ ne trumpesniame kaip 300 m ilgio ruože.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 115 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama purpurinio plokščiavabalio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 30 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.22. papildau 219 punktu:

219

Lapainios slėnis

 

LTKAI0006

 

Kaišiadorių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 219 priede

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,03 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,25 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,003 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,04 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ne mažiau kaip 2 buveinės „7220 Šaltiniai su besiformuojančiais tufais“ vienetams.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050 Žolių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 3,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 21,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 0,35 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 19 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 1,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110 Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 2,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti didžiajam auksinukui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama niūriaspalvio auksavabalio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ovaliosios geldutės individai.

 

1.23. papildau 220 punktu:

220

Mošios ežeras

 

LTTRA0021

 

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 220 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 33 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 30 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.24. papildau 221 punktu:

221

Nemuno upė Panemu-nių regioni-niame parke

 

LTSAK0002

 

Jurbarko r., Kauno r., Šakių

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 221 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 49 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 9 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę Baltijos lašišai tinkamiems migracijos keliams, kuriuose būtų reguliariai aptinkami migruojantys Baltijos lašišos individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę kartuolei tinkamoms buveinėms, kuriose vidutinis kartuolių tankumas būtų ne mažesnis kaip 5 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Užtikrinti palankią apsaugos būklę paprastajam kirtikliui tinkamoms buveinėms, kuriose vidutinis paprastojo kirtiklio tankumas būtų ne mažesnis kaip 15 ind./ 100 kv. m.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę salačiui tinkamoms buveinėms, kuriose vidutinis salačių tankumas būtų ne mažesnis kaip 20 ind./ha.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę upinei nėgei tinkamiems migracijos keliams, kuriuose būtų reguliariai aptinkami migruojantys upinės nėgės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 850 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.25. papildau 222 punktu:

222

Nevėžio žemupys

 

LTKAU0002

 

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 222 priede

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 34 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 110 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 21,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 250 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 32 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 6,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti didžiajam auksinukui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 15 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę niūriaspalviui auksavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 16 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami niūriaspalvio auksavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę dvijuostei nendriadusei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami dvijuostės nendriadusės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 6,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 290 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama purpurinio plokščiavabalio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 85 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.26. papildau 223 punktu:

223

Padau-guvos miškas

 

LTKAU0022

 

Kauno r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 223 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 22 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 60 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 15,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 11 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 19,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 51 ha plote.

 

1.27. papildau 224 punktu:

224

Papio ežeras

 

LTSAL0005

 

Šalčininkų r., Trakų r., Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 224 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę stačiajai dirvuolei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 100 stačiosios dirvuolės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 1 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 50 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 93 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 45 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 120 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 44 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7230 Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 55 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91E0 Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1390 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1390 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami skiauterėtojo tritono individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 150 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 520 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

1.28. papildau 225 punktu:

225

Paukšteliš-kių kaimo apylinkės

LTTRA0031

Tarkų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 225 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę plikažiedžiui linlapiui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,05 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 30000 plikažiedžio linlapio stiebų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

1.29. papildau 226 punktu:

226

Riešės upės slėnis

 

LTVIN0010

 

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 226 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3260 Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,04 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei “6450 Aliuvinės pievos” ne mažesniame kaip 0,07 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei “6450 Aliuvinės pievos” ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai “ ne mažesniame kaip 4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,8 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktenės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę ovaliajai geldutei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 3,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ovaliosios geldutės individų.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę pleištinei skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama pleištinės skėtės individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

1.30. papildau 227 punktu:

227

Škilietų ežerų apylinkės

 

LTTRA0002

 

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 227 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110 Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9050 Rūšių turtingi eglynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9160 Skroblynai“ ne mažesniame kaip 6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9160 Skroblynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0 Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 25 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami raudonpilvės kūmutės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Didysis auksinukas*

 

 

 

 

 

Pleištinė skėtė**

*Rūšis stabilios besiveisiančios populiacijos nesudaro, rūšies individai teritorijoje aptinkami retai.

**Rūšis stabilios besiveisiančios populiacijos nesudaro, neturi veisimuisi/vystymuisi tinkamų buveinių, teritorijoje aptinkami retai praskrendantys rūšies individai.

1.31. papildau 228 punktu:

228

Švento-sios upės slėnis ties Upnin-kais

 

LTJOA0001

 

Jonavos r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 228 priede

Pasiekti buveinės „6120 Karbonatinių smėlynų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 6,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai “ ne mažesniame kaip 1,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote. 

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9070 Medžiais apaugusios ganyklos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,35 ha plote.

 

1.32. papildau 229 punktu:

229

Varnikų miškas

 

LTTRA0019

 

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 229 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3160 Natūralūs distrofiniai ežerai“  ne mažesniame kaip 16 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110 Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 9,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7110 Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,02 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 15 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7140 Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230 Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7230 Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 3, ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 26 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 3,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 105 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 18,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai “ ne mažesniame kaip 39 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „91D0 Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 14 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 7,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,15 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 11 ha plote, kuriame būtų reguliariai sutinkami ūdros individai.

 

1.33. papildau 230 punktu:

230

Vilnios šlaitai ties Pūčko-riais

 

LTVIN0036

 

Vilniaus r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 230 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę stačiajai dirvuolei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,1 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkami stačiosios dirvuolės individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 5,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Rūšių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 4,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 10 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę šarvuotajai skėtei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2,9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami šarvuotosios skėtės individai.

 

 

 

 

 

Pleištinė skėtė*

*Rūšis stabilios besiveisiančios populiacijos nesudaro, neturi veisimuisi/vystymuisi tinkamų buveinių, teritorijoje aptinkami retai praskrendantys rūšies individai.

1.34. papildau 231 punktu:

231

Vikšru-pio aukštu-pys

 

LTKED0022

 

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 231 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę kraujalakiniui melsviui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 9 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama kraujalakinio melsvio individų.

 

 

 

 

 

Pasiekti kraujalakiniam melsviui tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 39 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami kraujalakinio melsvio individai.

 

1.35. papildau 232 punktu:

232

Vosbučių kaimo apylinkės

 

LTKED0006

 

Kėdainių r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 232 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3260 Upių sraunumos su kurklių  bendrijomis“ ne mažesniame kaip 8,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6210 Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 4,5 ha plote. 

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „8220 Silikatinių uolienų atodangos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9180 Griovų ir šlaitų miškai“ ne mažesniame kaip 13,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6450 Aliuvinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,05 ha plote. 

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 16,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai “ ne mažesniame kaip 3,2 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 16 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.36. papildau 233 punktu:

233

Žydkai-mio pelkės

 

LTTRA0004

 

Trakų r.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 233 priede

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „5130 Kadagynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „5130 Kadagynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,8 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,7 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,4 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6410 Melvenynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 16 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 4,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230 Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote.

 

 

 

 

 

Pasiekti buveinės „7230 Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 9 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnį kaip 120 kv. m. plotą.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,1 ha plote,  kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 30 dvilapio purvuolio individų.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

1.37. papildau 234 punktu:

234

Biržų giria

LTBIR0006

Biržų sav.

Buveinių apsaugai svarbios teritorijos ribos ir gamtinių buveinių ribos pateiktos 234 priede

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210 Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 1 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270 Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6410 Melvenynai“ ne mažesniame kaip 3 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6430 Eutrofiniai aukštieji žolynai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6450 Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 41 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510 Šienaujamos mezofitų pievos“ ne mažesniame kaip 20 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010 Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 56,5 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 108 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9020 Plačialapių ir mišrūs miškai“ ne mažesniame kaip 745 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 110 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050 Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 76 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 350 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080 Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 61 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0 Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 23 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 75 ha plote.

 

 

 

 

 

Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0 Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 25 ha plote.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę plačialapei klumpaitei tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 1,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami plačialapės klumpaitės individai.

 

 

 

 

 

Pasiekti baltamargei šaškytei tinkamų buveinių susiformavimą ne mažesniame kaip 1880 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami baltamargės šaškytės individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos didžiajam auksinukui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami didžiojo auksinuko individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos purpuriniam plokščiavabaliui tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 20 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami purpurinio plokščiavabalio individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę lūšiai tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 16930 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami lūšies individai.

 

 

 

 

 

Išsaugoti palankią apsaugos būklę ūdrai tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 285 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami ūdros individai.

 

1.38. pakeičiu 20 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.39. pakeičiu 34 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.40. pakeičiu 77 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.41. pakeičiu 94 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.42. pakeičiu 115 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.43. pakeičiu 135 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.44. pakeičiu 140 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

1.45. papildau 205 priedu (pridedama);

1.46. papildau 206 priedu (pridedama);

1.47. papildau 207 priedu (pridedama);

1.48. papildau 208 priedu (pridedama);

1.49. papildau 209 priedu (pridedama);

1.50. papildau 210 priedu (pridedama);

1.51. papildau 211 priedu (pridedama);

1.52. papildau 212 priedu (pridedama);

1.53. papildau 213 priedu (pridedama);

1.54. papildau 214 priedu (pridedama);

1.55. papildau 215 priedu (pridedama);

1.56. papildau 216 priedu (pridedama);

1.57. papildau 217 priedu (pridedama);

1.58. papildau 218 priedu (pridedama);

1.59. papildau 219 priedu (pridedama);

1.60. papildau 220 priedu (pridedama);

1.61. papildau 221 priedu (pridedama);

1.62. papildau 222 priedu (pridedama);

1.63. papildau 223 priedu (pridedama);

1.64. papildau 224 priedu (pridedama);

1.65. papildau 225 priedu (pridedama);

1.66. papildau 226 priedu (pridedama);

1.67. papildau 227 priedu (pridedama);

1.68. papildau 228 priedu (pridedama);

1.69. papildau 229 priedu (pridedama);

1.70. papildau 230 priedu (pridedama);

1.71. papildau 231 priedu (pridedama);

1.72. papildau 232 priedu (pridedama);

1.73. papildau 233 priedu (pridedama);

1.74. papildau 234 priedu (pridedama).

 

2. P a v e d u Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos per 1 mėnesį nuo įsakymo įsigaliojimo atnaujinti Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ standartines formas ir pateikti Europos Komisijai.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas