LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2017 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO METINIŲ KONSOLIDUOTŲJŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 20 d. Nr. XIII-1668

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas  nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos 2017 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) parengti teisės aktų pakeitimų projektus, kad būtų nustatyta aiški iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (sveikatos draudimo įmokų) apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis;

2) peržiūrėti sveikatos priežiūros įstaigų valdymo ir finansavimo modelį, siekiant sudaryti tinkamas ekonomines paskatas racionaliai įsigyti ir valdyti turtą bei užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų finansavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, atsižvelgiant į objektyvias sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudas;

3) apsvarstyti galimybę parengti teisės aktų pakeitimų projektus, kuriais būtų panaikinta Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims nustatyta privalomojo sveikatos draudimo įmokų lengvata.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis