LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL SAVIVALDYBIŲ (APYGARDŲ) RINKIMŲ KOMISIJŲ DARBO ORGANIZUOJANT RINKĖJŲ INFORMAVIMĄ APIE RINKIMŲ APYLINKIŲ RIBAS, RINKIMŲ KOMISIJŲ BŪSTINES, DARBO LAIKĄ, BALSAVIMO PATALPAS IR KITAIS KLAUSIMAIS TVARKos APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 4 d. Nr. Sp-175

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 16 straipsniu, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 22 straipsniu, nusprendžia:

Patvirtinti Savivaldybių (apygardų) rinkimų komisijų darbo organizuojant rinkėjų informavimą apie rinkimų apylinkių ribas, rinkimų komisijų būstines, darbo laiką, balsavimo patalpas ir kitais klausimais tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Pirmininkė                                                                                                             Laura Matjošaitytė