LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2020 M. RUGPJŪČIO 18 D. TRANSLIUOTOS LAIDOS „AŠ IKONA“, KURIOJE DALYVAVO ARŪNAS VALINSKAS IR VYTAUTAS KERNAGIS

 

2020 m. lapkričio 24 d. Nr. Sp-289

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 14 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 4 dalimi, 16 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktais, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. lapkričio 4 d. pažymą
Nr. 3-115 (1.2) „Dėl 2020 m. rugpjūčio 16 d. transliuotos laidos „Aš ikona“, kurioje dalyvavo Arūnas Valinskas ir Vytautas Kernagis“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti Arūno Valinsko ir Vytauto Kernagio politine reklama 2020 m. rugpjūčio 18 d. transliuotą laidą „Aš Ikona“.

2. Pripažinti 2020 m. rugpjūčio 18 d. transliuotą laidą „Aš ikona“ paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų Arūno Valinsko ir Vytauto Kernagio politinės kampanijos išlaidomis nustatytą politinės reklamos kainą (po 605 eurus).

4. Pavesti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidato Arūno Valinsko Tauragės rinkimų apygardoje Nr. 34 ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų kandidato Vytauto Kernagio Pašilaičių rinkimų apygardoje Nr. 13 rinkimų politinės kampanijos ataskaitas ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščius šio sprendimo 3 punkte nurodytomis išlaidomis.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė