LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ASOCIACIJOS „SĄJŪDIS PRIEŠ ASTRAVO AE“

 

2020 m. gruodžio 10 d. Nr. Sp-317

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. gruodžio 4 d. pažymą Nr. 3-136 (1.2) „Dėl asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti, kad asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ vykdoma veikla laikytina politine reklama ir kandidatų lygiateisiškumo principo pažeidimu.

2. Konstatuoti, kad turimų duomenų pagrindu negalima teigti, kad asociacijos „Sąjūdis prieš Astravo AE“ lėšomis buvo finansuota 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinė kampanija.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė