LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“ 2022–2023 MOKSLO METŲ DALYVIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 28 d. Nr. 3D-656

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-624 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ patvirtinimo“, nuostatomis, Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 20 punktu ir atsižvelgdamas į Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ paraiškų vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-671 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ paraiškų vertinimo komisijos sudarymo“, 2022 m. spalio 17 d. protokolą Nr. 8D-430 (5.50E),

t v i r t i n u Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2022–2023 mokslo metų dalyvių sąrašą (pridedama).

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                     Simonas Gentvilas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr.3D-656

 

 

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMOS „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“

2022–2023 MOKSLO METŲ DALYVIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Registracijos Nr.

Įstaigos pavadinimas

Dalyvių grupė

1

PŽP-13

Mokykla Šiaurės licėjus

1–4

2

PŽP-16

Telšių „Germanto“ progimnazija

1–4

3

PŽP-20

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

1–4

4

PŽP-23

Kamajų Antano Strazdo Gimnazija

1–4

5

PŽP-31

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

1–4

6

PŽP-38

Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija

1–4

7

PŽP-44

Utenos Vyturių progimnazija

1–4

8

PŽP-53

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

1–4

9

PŽP-60

Panevėžio r. Dembavos progimnazija

1–4

10

PŽP-62

Telšių „Kranto“ progimnazija

1–4

11

PŽP-82

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla

1–4

12

PŽP-88

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija

1–4

13

PŽP-1

Širvintų r. Gelvonų gimnazija

1–4

14

PŽP-4

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

1–4

15

PŽP-6

Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla

1–4

16

PŽP-10

Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis

1–4

17

PŽP-11

Šakių „Varpo“ mokykla

1–4

18

PŽP-18

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

1–4

19

PŽP-21

Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija

1–4

20

PŽP-29

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

1–4

21

PŽP-33

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

1–4

22

PŽP-40

Telšių „Atžalyno“ progimnazija

1–4

23

PŽP-47

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

1–4

24

PŽP-50

Vilniaus Balsių progimnazija

1–4

25

PŽP-51

Skuodo rajono Ylakių gimnazija

1–4

26

PŽP-94

Alytaus r. Miroslavo gimnazija

5–8

27

PŽP-80

Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija

5–8

28

PŽP-55

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla

5–8

29

PŽP-39

Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazija

5–8

30

PŽP-52

Skuodo rajono Ylakių gimnazija

5–8

31

PŽP-12

Šakių „Varpo“ mokykla

5–8

32

PŽP-74

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

5–8

33

PŽP-49

Kamajų Antano Strazdo Gimnazija

5–8

34

PŽP-57

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija

5–8

35

PŽP-32

Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

5–8

36

PŽP-83

Pakruojo r. Lygumų pagrindinė mokykla

5–8

37

PŽP-19

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

5–8

38

PŽP-30

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinė mokykla

5–8

39

PŽP-63

Telšių „Kranto“ progimnazija

5–8

40

PŽP-17

Telšių „Germanto“ progimnazija

5–8

41

PŽP-5

Utenos Vyturių progimnazija

5–8

42

PŽP-48

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

5–8

43

PŽP-85

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija

5–8

44

PŽP-2

Širvintų r. Gelvonų gimnazija

5–8

45

PŽP-61

Panevėžio r. Dembavos progimnazija

5–8

46

PŽP-7

Šiaulių r. Kairių jungtinė mokykla

5–8

47

PŽP-15

Pasvalio Svalios progimnazija

5–8

48

PŽP-26

Panevėžio „Vilties“ progimnazija

5–8

49

PŽP-34

Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija

5–8

50

PŽP-37

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla

5–8

 

_________________________________

 

part_e045a8582dd14a40918721730750b166_end