LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2022 M. ANTROJO PUSMEČIO VALSTYBĖS BIUDŽETO asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti DYDŽIO NUSTATYMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. Sp-96

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių organizacijų įstatymo 20 ir 21 straipsniais, 38 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos raštą Nr. (1.16E) 7R-4463 „Dėl politinių partijų narių sąrašų“, gautą 2022 m. spalio 3 d., nusprendžia:

1. Pažymėti, kad Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtinti valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms sudaro 5 854 000 eurų, iš jų 352 000 eurų politinėms partijoms pagal Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo (redakcija iki 2022 m. rugsėjo 17 d.) 21 straipsnio 6 dalį.

2. Pažymėti, kad 2022 m. pirmąjį pusmetį paskirstyta 2 751 000 eurų politinėms partijoms pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 1–5 dalis, 175 932 eurai – pagal Politinių partijų įstatymo 21 straipsnio 6 dalį.

3. Nustatyti:

3.1. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas daugiamandatėje 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų apygardoje, skaičių (1 priedas);

3.2. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandatėse rinkimų apygardose, skaičių (2 priedas);

3.3. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandatėse rinkimų apygardose pakartotiniame balsavime, skaičių (3 priedas);

3.4. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimuose, skaičių (4 priedas);

3.5. rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas 2019 m. gegužės 26 d. rinkimuose į Europos Parlamentą, skaičių (5 priedas);

3.6. visų rinkėjų balsų, paduotų už politines partijas, skaičių (6 priedas).

4. Nustatyti, kad Politinių partijų įstatymo reikalavimus valstybės biudžeto asignavimams gauti pagal rinkėjų balsų skaičių atitinka šios politinės partijos:

Eil. Nr.

Politinė partija

Balsų

skaičius

Gauta balsų, procentais

1.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

1 376 376,49

27,67

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

879 064,24

17,67

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

676 481,54

13,60

4.

Liberalų sąjūdis

405 342,94

8,15

5.

Darbo partija

384 062,00

7,72

6.

Laisvės partija

252 664,00

5,08

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

250 121,63

5,03

8.

Lietuvos regionų partija

167 676,79

3,37

9.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

137 375,11

2,76

10.

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)

131 985,00

2,66

Iš viso

4 661 149,74

93,71

 

Kitos politinės partijos, kurios negavo 2 proc. rinkėjų balsų

312 817,26

6,29

 

Iš viso visų rinkėjų balsų

4 973 967,00

100,00

 

5. Nustatyti, kad vieno rinkėjo balso 2022 m. antrojo pusmečio finansinis koeficientas yra 0,590197730914347 euro.

6. Pažymėti, kad Vyriausioji rinkimų komisija 2022 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. Sp-30 „Dėl Lietuvos centro partijos kandidatės į Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius – merus Lauros Radzevičiūtės rengtos ir vestos laidos „Demaskuoti“, transliuotos „Dzūkijos TV“ eteryje“ pripažino, kad 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų Lietuvos centro partijos (dab. Tautos ir teisingumo sąjungos (centristų, tautininkų) kandidatė į Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius – merus L. Radzevičiūtė ir Lietuvos centro partijos kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius sąrašas šiurkščiai pažeidė tuo metu galiojusį Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą (redakcija iki 2022 m. rugsėjo 1 d.).

7. Nustatyti, kad pripažinus šiurkščiai pažeidus tuo metu galiojusio Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo reikalavimus, skiriant valstybės biudžeto asignavimus Tautos ir teisingumo sąjungai (centristams, tautininkams) neskaičiuojami 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose Lietuvos centro partijos kandidatų sąrašo Alytaus mieste gauti 1 453 balsai.

8. Nustatyti 2022 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų sumas politinėms partijoms pagal gautus rinkėjų balsus:

Eil. Nr.

Politinė partija

Balsų

skaičius

Valstybės biudžeto asignavimų suma, Eur

Valstybės biudžeto asignavimų dalis, procentais

1.

Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

1 376 376,49

812 334

29,54

2.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

879 064,24

518 822

18,86

3.

Lietuvos socialdemokratų partija

676 481,54

399 258

14,52

4.

Liberalų sąjūdis

405 342,94

239 233

8,70

5.

Darbo partija

384 062,00

226 673

8,24

6.

Laisvės partija

252 664,00

149 122

5,42

7.

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

250 121,63

147 621

5,37

8.

Lietuvos regionų partija

167 676,79

98 962

3,60

9.

Partija „Laisvė ir teisingumas“

137 375,11

81 078

2,95

10.

Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai)

130 532,00

77 040

2,80

 

Iš viso

4 659 696,74

2 750 143

100,00

 

9. Nustatyti, kad Politinių organizacijų įstatymo 38 straipsnio 5 dalies reikalavimus atitinka Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

10. Konstatuoti, kad po Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų, kuriais politinėms partijoms paskirstyti 2022 metų pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimai (2022 m. balandžio 12 d. Nr. Sp-27 „Dėl 2022 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio nustatymo“, 2022 m. gegužės 26 d. Nr. Sp-42 „Dėl 2022 m. pirmojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimų Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ skyrimo“), nevyko jokie rinkimai ir 2022 metų antrąjį pusmetį Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ skirti tokią pačią sumą kaip 2022 metų pirmąjį pusmetį – 175 932 eurus.

11. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos sekretoriato Finansų skyriui pervesti 2022 m. antrojo pusmečio valstybės biudžeto asignavimus politinėms partijoms, nurodytoms šio sprendimo 8 ir 10 punktuose.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                      Jolanta Petkevičienė