RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIETINIO SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ EISMO

 

 

2023 m. kovo      d. Nr. A-      (8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į sumažėjusius keleivių srautus mokinių atostogų bei šventinių (nedarbo) dienų metu ir į padidėjusius keleivių srautus maršrutu Radviliškio ASKapinės prieš Motinos dieną:

1.        Įsakau vežėjams, vykdantiems keleivių vežimą vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Radviliškio rajone:

1.1.  šv. Velykų dienomis (2023-04-09–2023-04-10) nevykdyti vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo autobusų maršrutų;

1.2.   mokinių pavasario atostogų laikotarpiu (2023-04-11–2023-04-14) nutraukti vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo autobusų maršrutus, vykdomus mokslo metų dienomis;

1.3.   vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo maršrutų autobusais mokinių pavasario atostogų laikotarpiu (2023-04-11–2023-04-14) važiuoti ne mokslo metų dienų tvarkaraščiu;

1.4.  vietinio susisiekimo autobusų maršrutu Radviliškio AS–Kapinės keleivius pradėti vežti nuo 2023 m. balandžio 22 d.;

1.5.  Tarptautinę darbo dieną (2023-05-01) nevykdyti vietinio (priemiestinio ir miesto) susisiekimo autobusų maršrutų.

2.        Įpareigoju UAB „Emtra“ direktorių informaciją apie papildomus maršruto Radviliškio AS–Kapinės reisus pakabinti šio maršruto autobusų stotelėse.

3.    Nurodau, kad šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                          Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justė Kriuklienė, tel. (8 422) 69 016, el. p. [email protected]