LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. XIII-2014

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos – dėl šio kodekso 199, 224, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 70 punktą ir jį išdėstyti taip:

70) Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 3, 4, 5 dalyse, 491 straipsnyje, 50 straipsnio 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16 dalyse, 70, 128, 129, 139 straipsniuose, 144 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalyse, 145, 152, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 173, 174 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 234 straipsnio 1 dalyje, 2701 straipsnyje, 308 straipsnio 1, 9, 10, 12, 16, 19, 21, 22, 23 dalyse, 3081 straipsnio 5, 7 dalyse, 309 straipsnio 6 dalyje, 310 straipsnio 10, 11, 12 dalyse, 473, 475, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba iki 2019 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė